Vid kvarstående besvär behövs ett

Invaliditetsintyg

För bedömning av invaliditetsgrad behövs ett intyg

För att kunna göra en bedömning av kvarstående besvär behövs ett invaliditetsintyg.

Det är behandlande läkare som ska fylla i någon av nedanstående blanketter.

Invaliditetsintyg
Invaliditetsintyg Käk och tandskada
Invaliditetsintyg Handskada
Invaliditetsintyg Ögonskada

När intyget är ifyllt av läkare ska den skickas till försäkringstagaren. Försäkringstagaren har möjlighet att komplettera och-/eller lämna synpunkter. När intyget är underskrivet skickar försäkringstagaren intyget till If.

För att If ska stå för arvodet för intyget måste det finnas en anmäld skada hos If samt att intyget skall vara efterfrågat av oss. Kontakta alltid If före man bokar tid för intyg.