Invaliditetsintyg

Om du har kvarstående besvär efter ett olycksfall eller en sjukdom behövs ett invaliditetsintyg för se vilken ersättning du kan få från din personförsäkring. 

Ladda ner invaliditetsintyg

Behandlade läkare fyller i någon av dessa invaliditetsintyg:

Invaliditetsintyg (PDF)

Invaliditetsintyg – Käk och tandskada (PDF)

Invaliditetsintyg – Handskada (PDF)

Invaliditetsintyg – Ögonskada (PDF)

När intyget är ifyllt av läkare ska det skickas till den som är försäkringstagare. Försäkringstagaren har möjlighet att komplettera och-/eller lämna synpunkter. När intyget är underskrivet skickar försäkringstagaren intyget till oss på If.

För att vi ska stå för arvodet för intyget måste det finnas en anmäld skada hos oss samt att intyget skall vara efterfrågat av oss. Kontakta alltid oss innan du bokar för intyg.