Invaliditetsintyg

Om du har kvarstående besvär efter ett olycksfall eller en sjukdom behövs ett invaliditetsintyg för se vilken ersättning du kan få från din personförsäkring. 

Ladda ned invaliditetsintyg

Behandlade läkare fyller i någon av dessa invaliditetsintyg:

Invaliditetsintyg
Invaliditetsintyg – Käk och tandskada
Invaliditetsintyg – Handskada
Invaliditetsintyg – Ögonskada

När intyget är ifyllt av läkare ska den skickas till försäkringstagaren. Försäkringstagaren har möjlighet att komplettera och-/eller lämna synpunkter. När intyget är underskrivet skickar försäkringstagaren intyget till If.

För att If ska stå för arvodet för intyget måste det finnas en anmäld skada hos If samt att intyget skall vara efterfrågat av oss. Kontakta alltid If före man bokar tid för intyg.