Skadeanmälan för naturskada

Översvämning, skyfall och storm kan orsaka stora skador på byggnaderna och tomten. Här anmäler du skadorna. Vi kontaktar dig när vi fått din anmälan.