Skadeanmälan för rättsskydd

Här kan du göra en anmälan om du är i behov av rättskydd och vill veta mer om hur ditt rättskydd gäller.

Anmäl skada

Så gäller rättsskyddsförsäkring

Flera av våra försäkringar innehåller ett rättsskydd som kan ge ersättning för kostnader som uppstår när du anlitar ett juridiskt ombud i vissa tvister.

Börja med att kontakta en advokat eller jurist. När detta är klart ska ombudet så snart som möjligt skicka en skriftlig ansökan om rättsskydd till oss.

Om du vill veta mer om vad som gäller för din försäkring kan du logga in på Mina sidor.

Här kan du som advokat eller jurist skicka in underlag till oss.

Mejla underlag

Du kan också posta till:
If
P100
106 80 Stockholm

Tvister

En av förutsättningarna för rättskyddet ska gälla är att det har uppstått en tvist som kan prövas som ett tvistemål i allmän domstol. Du kan inte få rättsskydd för brottmål eller för tvister som prövas i förvaltningsdomstol. 

Om du inte vet vart du ska vända dig för att få tag i ett ombud kan du vända dig till Advokatsamfundet.

Till advokatsamfundet.se