Vilda djur på vägen

På hösten är det mer vilt på våra vägar och i gryning och skymning är risken för olyckor som störst. Rådjur förekommer oftast i viltolyckor, därefter kommer älg och vildsvin.

Olycka med rådjur vanligast, älg farligast

Enligt statistik från viltolycka.se är rådjur det viltslag som är mest inblandad i viltolyckor, därefter kommer älg och vildsvin. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Krock med älg är däremot alltid farligt för dem som färdas i bilen.

Trafikolyckor med renar är naturligtvis vanligare i norra Sverige. Renar är tamdjur och saknas därför i statistiken över viltolyckor.

Olyckor med vildsvin

Vildsvinen är aktiva vid skymning och gryning så vid körning i mörker ökar risken för krock. De rör sig i flock, först kommer suggan och sedan kultingarna. Ser du ett vildsvin kan du räkna med att flera kommer att dyka upp.

Så minskar du risken för viltolycka

 • Under våren och hösten är risken att köra på vilt som störst och då behöver du vara extra uppmärksam.
 • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
 • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
 • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten. Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
 • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.
Händerna på ratten
Risken för viltolycka är störst i gryning och skymning.

Om en viltolycka har inträffat – gör så här:

 • Sätt ut varningstriangeln.
 • Stanna och märk ut platsen för olyckan med märkremsan, ett plastband eller liknande.
 • Även om djuret inte verkar skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
 • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget om fordonet skadas.
 • Beställ märkremsa – viltolycka här.

Du är skyldig att rapportera en viltolycka

Sedan 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Du riskerar böter om du inte gör en polisanmälan.

Mer information om regler vid viltolycka hittar du på polisens hemsida.

Bil på vägen
Märk ut olycksplatsen och kontakta polisen.
 • Anmäl skada på bilen

  Här kan du anmäla skador på bilen. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

  Anmäl skada
 • Tips & Råd

  Vi har samlat ihop tips och goda råd för olika tillfällen i livet. Vi hoppas att det vara till nytta och glädje för dig.

  Tips och goda råd
 • Man talar i telefonen.

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Att bli rätt försäkrad är enkelt. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning