Mejla skadeservice

Om du har en fråga om ett skadeärende som du redan har anmält till oss eller om du har en generell fråga om skador, fyller du i det formulär som passar ditt ärende. 

Här kan du göra en ny skadeanmälan.

Ny skadeanmälan