Fråga oss om skadehändelse på resa

Här kan du ställa en fråga om ett skadeärende på resa, som du redan har anmält till oss. Du kan även ställa en allmän fråga om skadehändelser på resor.

Jag vill ställa en fråga Jag vill anmäla en ny skada