Lösöre

Den vanligaste frågan när det gäller försäkring och lösöre är hur man bestämmer värdet på sitt lösöre och därmed vilket försäkringsbelopp man behöver för sin hemförsäkring.

Försäkring för ditt lösöre

Lösöre är saker du har i din bostad eller i ditt fritidshus. Det är möbler, kläder, smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när du flyttar. 

Värdet för lösöret i hemmet

Det kan vara svårt att bedöma hur mycket lösöret är värt och därmed veta vilket försäkringsbelopp du ska välja för din hemförsäkring. Därför har vi gjort det enkelt för dig och satt 1,5 miljoner kronor som standard för hem- och villaförsäkringen. Om ditt lösöre är värt mer kan du naturligtvis höja försäkringsbeloppet till en summa som motsvarar det sammanlagda värdet. Kontakta oss så hjälper vi dig med det. 

Försäkringsbeloppet påverkar inte priset

Priset på din hemförsäkring påverkas inte av att försäkringsbeloppet är 1,5 miljoner. Var du bor, hur stor bostadsytan är och hur många personer försäkringen ska gälla för är exempel på sådant som påverkar priset. Ett högre försäkringsbelopp än 1,5 miljoner för lösöret kommer dock påverka priset på försäkringen. 

Lösöre i fritidshuset

Försäkringsbeloppet för ditt lösöre i fritidshuset måste du försöka komma fram till själv. Tänk att försäkringsbeloppet ska täcka marknadsvärdet för de saker du förvarar i fritidshuset om allt skulle försvinna vid en brand och du ska återanskaffa dem i samma skick. 

Försäkringsbeloppet påverkar priset

För fritidshusförsäkringen påverkas priset på försäkringen av värdet på det lösöre du förvarar i huset och andra byggnader på tomten. Väljer du för lågt belopp riskerar du att inte få rätt ersättning vid en skada. 

Fikar på altanen
Välj ett försäkringsbelopp som motsvarar värdet på det du förvarar i fritidshuset.

Så fungerar det

Huvudregeln är att du efter en skada ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat.

När du väljer vilket försäkringsbelopp du ska ha värderar du dina saker och det är ett aktuellt marknadsvärde du ska försöka uppskatta. En begagnad soffa ska inte räknas som en ny soffa, utan som vad det skulle kosta att köpa en likvärdig på begagnatmarknaden.

Skillnaden mellan lösöre och fast egendom

  • Enkelt uttryckt är lösöre saker som är flyttbara.
  • Fast egendom är till exempel spis, kylskåp och tvättmaskin.
  • Pengar är, trots att de är flyttbara, lös egendom och inte ett lösöre.
  • Lös egendom är tillgångar som inte är räknas som fast egendom.
Kvinna sitter i soffan med dator i knät
Möbler, inredning och dator är exempel på lösöre.

Tips

Gör en förteckning över på dina ägodelar och ta bilder eller filma bostaden. Om du blir bestulen eller råkar ut för att dina saker brinner upp eller skadas kan du då lättare komma ihåg och visa vad det är som blivit stulet eller förstört.

Senast uppdaterad 17 september 2020