Drulleförsäkring

Med drulleförsäkring menar de flesta försäkringen som gäller när man drullat till det, varit lite klantig eller haft lite otur.

En drulleförsäkring, även kallad allriskförsäkring, gäller för oförutsedda händelser även då du själv råkar skada dina egna saker. 

Vilka försäkringar har drulle?

Vi kallar vår drulleförsäkring för Otur och den ingår i de hemförsäkringar som har utökad omfattning, vilket är:

  • Stor Hem respektive Stor Villa
  • Hem Extra respektive Villa Extra

I hemförsäkringar för hyresrätt och bostadsrätt gäller allrisk för dina saker. I villaförsäkringen omfattas även byggnaden och tomten. 

Bilförsäkringen har också en form av drulleförsäkring i den mest omfattande varianten - Stor Bilförsäkring. Ett exempel på när drulleförsäkringen gäller är om du välter kaffekoppen och fläckar ner sätet, repar innertaket när du lastar bilen eller råkar tappa bort bilnyckeln.

Även båtförsäkringen har en form av drulleförsäkring som vi kallar Båtotur. Den gäller om navigationsinstrument skadas eller förloras på ett sätt som inte ersätts av stöld-, brand- eller sjöskademomenten. 

När du skadat någon annans saker

Drulleförsäkringen gäller inte för situationer där du "klantat till det" och orsakat en skada på någon annans saker och blir skadeståndsskyldig för händelsen. För den typen av händelse är det reglerna i ansvarsförsäkringen som gäller. Ansvarsförsäkringen ingår i alla hemförsäkringar.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019

kvinna på balkong

Rätt hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller för dig och de saker du äger, hyr eller lånar. Har du rätt hemförsäkring? 

Läs mer och välj
använder mobil i bilen

Pris på bilförsäkring?

Vi hjälper dig att hitta rätt försäkring för din bil. Teckna din bilförsäkring hos oss.

Se ditt pris
Båtar i naturhamn

Köp båtförsäkring

Försäkra båten utifrån ditt behov och båttyp. Läs mer om båtförsäkringen och räkna ut ditt pris. 

Båtförsäkring