Vad är drulleförsäkring?

Med drulleförsäkring menar de flesta den typ av försäkring som gäller när man drullat till det, varit lite klantig eller haft lite otur. En drulleförsäkring, även kallad allriskförsäkring, gäller för oförutsedda händelser även då du själv råkar skada dina egna saker. 

Vilka försäkringar har drulle?

Hemförsäkring

Vi kallar vår drulleförsäkring för Otur och den ingår i de hemförsäkringar som har utökad omfattning, vilket är:

  • Stor Hem respektive Stor Villa
  • Hem Extra respektive Villa Extra

I hemförsäkringar för hyresrätt och bostadsrätt gäller allrisk för dina saker. I villaförsäkringen omfattas även byggnaden och tomten. 

Bilförsäkring

Bilförsäkring har också en form av drulleförsäkring i den mest omfattande varianten - Stor Bilförsäkring. Ett exempel på när drulleförsäkringen gäller är om du välter kaffekoppen och fläckar ner sätet, repar innertaket när du lastar bilen eller råkar tappa bort bilnyckeln.

Båtförsäkring

Även båtförsäkringen har en form av drulleförsäkring som vi kallar Båtotur. Den gäller om navigationsinstrument skadas eller förloras på ett sätt som inte ersätts av stöld-, brand- eller sjöskademomenten. 

Då gäller inte drulleförsäkringen

Drulleförsäkringen gäller inte för situationer där du "klantat till det" och orsakat en skada på någon annans saker och blir skadeståndsskyldig för händelsen. För den typen av händelse är det reglerna i ansvarsförsäkringen som gäller. Ansvarsförsäkringen ingår i alla hemförsäkringar.

Senast uppdaterad 28 februari 2022