Vad är delkasko?

Delkasko är ett namn som försäkringsbranschen använder för att beskriva skyddet som ingår i din halvförsäkring (exklusive den obligatoriska trafikförsäkringen). 

Själva ordet delkasko har sitt ursprung från det spanska ordet ”casco”, som betyder skeppsskrov. I Europa talar man ofta om Partial Casco och Full Casco istället för halv- och helförsäkring som vi pratar om i Sverige.

Vad ingår i delkasko-delen i din försäkring?

Du kan få ersättning för:

  • Brandskada
  • Feltankning
  • Glasskada
  • Maskinskada inkl. styrelektronik
  • Rättsskydd
  • Stöldskada
  • Vägassistans och bärgning

Hur fungerar en delkaskoförsäkring?

Om ditt fordon råkar ut för exempelvis en stöld-, glas-, brand- eller maskinskada så kan du kan ha rätt till ersättning  genom delkaskodelen i din halvförsäkring. Det ingår även bärgning i delkaskoförsäkringen och den gäller om du får ett driftstopp (även om du kör slut på bränsle eller el). Vid en tvist så kan ägaren av bilen få rättshjälp via rättsskyddsdelen i försäkringen.

Senast uppdaterad 28 september 2023