Tack för att du valt If!

På denna sida hittar du information om vad som händer efter det att du köpt försäkringen, samt att få svar på vanliga frågor om:

Försäkringsbrev och inloggning

Ditt försäkringsbrev finns tillgängligt på Mina sidor dagen efter du köpt försäkringen. Om försäkringen ska börja gälla längre fram i tiden finns försäkringsbrevet på Mina sidor ungefär 35 dagar innan försäkringen ska börja gälla. Du får ett mejl från oss när det finns ett nytt försäkringsbrev på Mina sidor. Då kan du logga in och kontrollera att alla uppgifter stämmer.

Viktiga uppgifter att kontrollera

  • Hemförsäkring – det är viktigt att du kontrollerar att alla personer som omfattas av försäkringen står som medförsäkrade i försäkringsbrevet. 
  • Personförsäkring – för vissa försäkringstyper behöver du fylla i en hälsodeklaration, om du inte redan har gjort det. Du hittar mer information längre ner på sidan. 
  • Båtförsäkring – kontrollera att motor- och skrovnummer står med i försäkringsbrevet. Saknas dessa uppgifter ber vi dig återkomma med dessa så snart som möjligt. 

Betalning av din försäkring

Om hälsodeklaration

För vissa personförsäkringar krävs det att du gör en hälsodeklaration som ska godkännas av oss innan försäkringen börjar gälla. Om du behöver fylla i en hälsodeklaration får du en länk i bekräftelsen från oss, och du kan fylla i hälsodeklarationen digitalt. Gör det så snart som möjligt, men tidigast 60 dagar före försäkringens startdatum.

Om du väntar barn och har fått offert på barnförsäkring fyller du i hälsodeklarationen så snart barnet är fött.

Följande försäkringar kräver hälsodeklaration:

  • Barnförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Vuxenförsäkring 50+
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Livförsäkring

Vanliga frågor och svar om hälsodeklarationen

Giltighetstid

Vid försäkringstidens slut – normalt ett år – förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år, om vi inte har kommit överens om annat. Vi meddelar dig cirka en månad före det datum som försäkringen förnyas.

Du har rätt att ångra ditt köp

Enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att inom en viss tid ångra ett köp du gjort på distans, till exempel när du har köpt försäkring här hos oss på webben.

14 dagars ångerrätt

Ångertiden är 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks.

För personförsäkringar räknas ångertiden från det att du som kund får kännedom om att försäkringsavtalet har ingåtts. Ångertiden är 30 dagar för livförsäkring och 14 dagar för övriga personförsäkringar.

Om du ångrar dig inom denna tid så är det bara att kontakta oss.

Har du betalat försäkringen betalar vi tillbaka beloppet, med avdrag för den tid som försäkringen varit gällande.

Om du bytt till If från annat bolag

Om du har haft försäkringen hos ett annat bolag och bytt till If är det viktigt att du säger upp den försäkringen så att du inte har dubbel försäkring. 

Vi kan hjälpa dig med uppsägningen i ditt tidigare försäkringsbolag om du fyller i en fullmakt och skickar till oss.  Om du redan skickat in en fullmakt till oss, men ändå fått ett nytt försäkringsbrev med faktura från ditt tidigare försäkringsbolag, kan du bortse från det.

Mer att läsa