Sjukförsäkring

Det finns många försäkringar som gäller vid sjukdom. Men vad är skillnaden mellan sjukförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring? Vi reder ut begreppen.

Vad är sjukförsäkring?

En sjukförsäkring ersätter inkomstbortfallet du får om du blir sjukskriven. Ett mer beskrivande namn skulle vara sjukskrivningsförsäkring, men så heter det alltså inte.

Så fungerar sjukförsäkringen

Långvarig sjukdom eller skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger dig ett ekonomiskt tillskott, utöver samhällets skydd. Och den kan anpassas till din inkomstnivå.

Sjukförsäkringen ersätter inkomstbortfall

Har din förmåga att arbeta varit nedsatt med minst 25 % i mer än 90 dagar? Då kan du få skattefri ersättning från en sjukförsäkring.

Hur stort är inkomstbortfallet vid sjukskrivning?

På ersättningskollen.se kan du enkelt ta reda på hur din inkomst förändras om du skulle bli sjukskriven.

Räkna ut din ersättning på ersättningskollen.se

Ersättningen betalas ut månadsvis. Storleken på ersättningen beror på hur nedsatt din arbetsförmåga är och vilket försäkringsbelopp du valt. Försäkringsbeloppet väljer du baserat på din månadsinkomst.

Bestående men och besvär ersätts inte

En sjukförsäkring ersätter inkomstbortfallet vid sjukskrivning under en begränsad tid. För att få ersättning för bestående besvär efter en sjukdom eller ett olycksfall behöver du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Så tecknar du en sjukförsäkring

För att teckna en sjukförsäkring kontaktar du din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Om du är arbetsgivare kan du teckna en försäkring för att få ersättning om en medarbetare blir långtidssjukskrivning. Här kan du läsa mer om Ersättning vid sjukskrivning – en försäkring för arbetsgivare.

Kvinna kontaktar arbetsgivare för att teckna sjukförsäkring

Frågor och svar om sjukförsäkring