Läs och spara informationen

Här hittar du länkar till den europeiska förköpsinformation som finns för våra försäkringar. Den europeiska förköpsinformationen har en europeisk standard och sammanfattar hur försäkringen gäller. Vi uppmanar dig att läsa och spara informationen om din försäkring.

Fullständiga försäkringsvillkor och förköpsinformation visar viktiga begränsningar och hur försäkringen gäller i detalj. Vilken omfattning du har valt för din försäkring står i ditt försäkringsbrev.