If rulla vidare-försäkring

Trygghet till ett bra pris

Vi sätter alltid dig och din bil i centrum

Hoppas att du är nöjd med din nya bil och försäkringen Rulla-ut. När Rulla-ut upphör är det dags att tänka på ditt fortsatta försäkringsskydd. Välj If Rulla-vidare så får du en försäkring med extra bra villkor. Läs mer om försäkringen nedan, räkna sedan ut pris och teckna försäkringen via länken ovan.

 • Ersätter utrustning till 100 %

  Vi ersätter däck och fälgar, stereo och annan fabriksmonterad utrustning utan maxgräns

 • Trygga reparationer

  Vi anlitar auktoriserade verkstäder som alltid använder originaldelar

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Omfattning och självrisk HEL HALV TRAFIK
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är grunden i en bilförsäkring, den måste du som bilägare ha enligt lag. Försäkringen ersätter personskador och sakskador som du orsakar med bilen. ​Trafikförsäkring är den minsta omfattning du kan välja​ på din bilförsäkring.

Självrisk


Ingen självrisk förutom om föraren är yngre än 25 år då tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

checkmark checkmark checkmark
Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Stöldmomentet gäller för stöld av bilen, men inte vid inbrott/stöldförsök.

Självrisk

Grundsjälvrisken är 2 500 kr men sänks till 1 000 kr vid inbrott eller stöldförsök, om bilen har godkänt larm som var i funktion.

Och om bilen blir stulen men den är utrustade med godkänd startspärr och/eller spårningssystem som var i funktion så blir självrisken 0 kronor.

Med godkänt larm och startspärr menar vi sådana som är godkända av oss. Larm och startspärrar som är fabriksmonterade är alltid godkända

checkmark checkmark
Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand och blixtnedslag.

Självrisk

1 200 kr

checkmark checkmark
Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Självrisk

35 % av kostnaden om rutan byts ut. Lägsta självrisk är 1 000 kr. Repareras rutan istället, är självrisken 200 kr.

checkmark checkmark
Räddning och assistans

Du får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp.

Självrisk

1 200 kronor
Expandable content here

checkmark checkmark
Maskin och elektronik

​Gäller för personbil och lätt lastbil som är högst 8 år eller gått max 10 000 mil.​

Självrisk

Självrisken beror på hur långt bilen/lastbilen har körts. ​

Personbil
• 0–5 000 mil: självrisk 2 000 kr.
• 5 001–8 000 mil: 20 % av den totala skadekostnaden, lägst 2 000 kr.
• 8 001–10 000 mil: 25 % av den totala skadekostnaden, lägst 3 500 kr.

Lätt lastbil
• 0–4 000 mil: 1 000 kr
• 4 001–7 000 mil: 20 % av den totala skadekostnaden, lägst 2 000 kr
• 7 0001–10 000 mil: 30 % av den totala skadekostnaden, lägst 2 500 kr

För bilar som har direktimporterats till Sverige gäller dubbel självrisk för maskinskada.

checkmark checkmark
Rättsskyd

​Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra.

Självrisk

25 % av kostnaden, men lägst 1 000 kr​

checkmark checkmark
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse – till exempel att ett träd blåst ner på bilen.

Självrisk
Du kan välja mellan:
• 2 000 kr
• 4 000 kr
• 6 000 kr

Om föraren vid skadetillfället är yngre än 25 år tillkommer 1 000 kr i extra i självrisk.

Det tillkommer en särskild självrisk på 5 000 kr om bilens däck är bristfälliga.

​Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på försäkringen.

checkmark

Tilläggsförsäkringar

Du kan välja mellan fem olika tilläggsförsäkringar ​

Ingen självrisk vid djurkollision

Om du har minst halvförsäkring för bilen kan du välja tilläggsförsäkringen "Ingen självrisk vid kollision med djur". Du får ersättning för din självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti om du skulle krocka med djur. Om du inte har Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.

​Stor Bilxtra

Allt detta får du med tilläggsförsäkringen Stor Bilextra:

 • Behöver du hyra bil efter en skada som ersätts genom försäkringen betalar vi 75 procent av kostnaden i upp till 60 dagar i Sverige, och 100 procent om skadan sker utomlands. Vill du, får du istället kontant ersättning med 100 kronor per dag.
 • Du betalar ingen självrisk om du har kolliderat med ett djur.
 • Du betalar bara 1 000 kronor i självrisk vid skadegörelse – normalt är den lägsta självrisken 2 000 kronor. Detta gäller även för dig som har vagnskadegaranti (som oftast har en hög självrisk). Saknar du vagnskadeförsäkring eller garanti kan du ändå få viss ersättning för reparation av bilen.
 • Du slipper betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon.​

O​lycksfall

Du kan välja till Förar- och passagerarolycksfall även om du bara har en trafikförsäkring för fordonet. Försäkringen ger extra ersättning med upp till 600 000 kr till förare och passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer efter en trafikolycka. Ersättningen gäller utöver den ersättning som lämnas från trafikförsäkringen. Ersättning lämnas även för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige, i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Privatsjukvård efter trafikolycka

Tilläggsförsäkring som ger rätt till privat sjukvård efter en trafikolycka och gäller för förare och passagerare i den försäkrade bilen. Du får ersättning för specialistläkarvård, operation och vård på sjukhus, eftervård, rehabilitering, sjukgymnastik och hjälpmedel efter remiss från allmänläkare eller företagsläkare. Tillägget kan du ha oavsett vilken omfattning du har valt på din bilförsäkring. ​ Försäkringen gäller utan självrisk. ​

Drulleförsäkring – allrisk för bil

 • Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagage- och lastutrymme, upp till 50 000 kronor.
 • Ersätter förlorad eller skadad bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts också kostnader för avprogrammering av förlorad eller skadad nyckel, och inprogrammering av ny nyckel.

Maxbeloppet är 5 000 kronor. Drulleförsäkringen gäller inte för skada orsakad av djur, insekter, slitage eller vanvård.
Självrisken är 1 200 kronor.

Villkor och förköpsinformation

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

If Rullar vidare för företagsbilar

​Vår försäkring är framtagen för att bilen aldrig ska bli stående längre tid än absolut nödvändigt.

Vi har tänkt både på företaget och bilen

 • Bilen repareras alltid på en auktoriserad verkstad med originaldelar, och vi lovar snabb och smidig ärendehantering hela vägen.
 • Vi försäkrar både personbilar och lätta lastbilar.
 • Extra skydd för transportbilar
  Elektronisk utrustning ersätts utan avskrivning i fyra år.
  Extra skydd för inredning, som skåp och lådor.

Tilläggsförsäkringar - för extra trygghet

 • Stor Bilextra, som bland annat ersätter hyrbil under reparationstiden.
 • Privat Sjukvård vid trafikolycka, som garanterar alla i bilen snabb privat specialistvård om de skadas i vid en trafikolycka.

If Rulla vidare-försäkring hos auktoriserade bilhandlare

När du köper din företagsbil hos en auktoriserad bilhandlare passa då på att prova vår skräddarsydda If Rulla vidare-försäkring till ett mycket förmånligt pris.

Undantag för If Rulla vidare

Följande bilmärken går inte att försäkra i If Rulla Vidare-försäkring

Aston-Martin
Bentley
Bugatti
Buick
Ferrari
Fisker
Koenigsegg
Lada
Lamborghini
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
McLaren
Mercedes Benz SLR (McLaren)
Morgan
Oldsmobile
Pagani Zonda
Rolls Royce
Tesla

Försäkringen gäller inte heller för vissa bilmärken, taxi, budbil, hyrbil eller övrig yrkestrafik.

För övriga bilar med värde över 1,5 miljoner kr samt för BMW X5, X6 och Range Rover yngre än 3 år gäller speciella regler. Kontakta If Rulla-vidare Försäkring på 08-541 702 51 för mer information.