Så skyddar du huset vid snösmältning

Snörika vintrar kan skapa kaos när våren kommer och snön smälter bort. Med några enkla åtgärder kan du förebygga skador på ditt hus som snösmältningen kan orsaka. 

Förhindra översvämning när snön smälter

Det finns enkla knep att ta till för att förhindra att smältvatten letar sig in i huset. Här är några tips.

 • Skotta rent från snö runt grunden. Det är extra viktigt vid fönsteröppningar, ventiler och rörgenomföringar.
 • Se till att smältvatten leds bort från huset och ge vattnet fri väg till brunnen.
 • Se till att avloppsbrunnar på tomten och strax utanför är snö- och isfria. För att få bort snö och is kan du använda vattenkanna med varmt vatten. 
 • Gör rent hängrännor från is så att smältvattnet från taket kan rinna undan.
 • Om du har lövuppsamlare på stuprören bör du kolla att de inte har hamnat snett under vintern. Risken är att smältvattnet rinner bredvid och tränger in genom grunden.
 • Förvara inte fuktkänsliga saker på golvet i källaren och garaget. 
Frusna stuprör
När temperaturen växlar kan smältvatten frysa.

Om det blir översvämning

Skulle du drabbas av skada är det viktigt att veta hur du ska gå tillväga för att minimera skadorna.

 • Bryt all elström i de översvämmade lokalerna.
 • Anmäl skadorna till oss. Det kan du göra online.
 • Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag.
 • Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in.
 • Anmäl översvämningen till VA-verket.

Så gäller villaförsäkringen

Villaförsäkringen täcker översvämning i källare och garage som orsakats av att det har runnit in vatten genom dörrar, fönster, ventiler och liknande.

Självrisken är 4 000 kronor. Om du har valt en högre självrisk gäller den valda självrisken som står i ditt försäkringsbrev. 

Senast uppdaterad 10 mars 2022