Tips vid snösmältning

Med några enkla åtgärder kan du som villaägare förebygga skador orsakade av snösmältningen.

För att förhindra översvämning när snön smälter

 • Skotta rent från snö runt grunden. Det är speciellt viktigt vid fönsteröppningar, ventiler, rörgenomföringar och dylikt.
 • Se till att avloppsbrunnar på tomten och strax utanför är snö- och isfria. Använd vattenkanna med varmt vatten.
 • Gör rent hängrännor från is så att smältvattnet från taket kan rinna undan.
 • Kontrollera eventuella lövuppsamlare på stuprören så att de inte har hamnat snett av is och snö under vintern. Faran är att smältvattnet rinner bredvid och vatten kan träna in genom grunden.
 • Led bort smältvatten från huset (stuprör) och ge vattnet fri väg till brunnen.
 • Palla upp vattenkänsliga saker som du förvarar i källaren och garaget.

Förbygg också andra skador

 • Ta bort eventuella istappar så att inte någon blir skadad.
 • Gör en allmän översyn av yttertak så att pannor, papp och plåtbeklädnad inte har blivit skadat på grund av snöras.

En vanlig villaförsäkring täcker översvämning i källare och garage som orsakats av att det har runnit in vatten genom dörrar, fönster, ventiler och liknande. Självrisken är 10 000 kronor.

Om det blir översvämning

Skulle du drabbas av skada är det viktigt att veta hur du ska gå tillväga för att minimera skadorna.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning.
 • Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag.
 • Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in.
 • Anmäl översvämningen till VA-verket.