Vid åska

Som tur är tillhör det inte vanligheterna att en villa drabbas av en direkt träff av blixten när åskan går. Däremot är det vanligt att överspänning från närliggande blixtnedslag kommer in i villabyggnaden via ledningar (el, telefon, kabel-TV eller antenner på taket). Det behövs bara en spänningstopp på en sekund för att datorer, teven och DVDn ska förstöras.

Så skyddar du dig mot åskskador

– Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Därför är det säkrast att installera ett överspänningsskydd och en jordfelsbrytare som automatiskt slår av strömmen, säger Per Sjölander, byggskaderådgivare på If.

  • Dra ut sladdarna till all elektroniska utrustning.
  • Installera jordfelsbrytare.
  • Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge.
  • Installera en åskledare som leder ner blixten i marken.
  • Kopiera de viktigaste filerna och bilderna på datorn.

Så gäller hemförsäkringen

 Hemförsäkringen gäller vid åska men för dem som har mycket hemelektronik i huset kan kostnaderna ändå bli höga om till exempel en trasig teve måste ersättas med en helt ny. Har du Stor Hemförsäkring ersätts hemelektronik som är yngre än två år med ny, motsvarande den skadade.

För dig med en robotgräsklippare

I takt med att robotgräsklipparna blir allt vanligare i våra trädgårdar ökar också de anmälda skadorna. När åskan går och blixten slår ner är den vanligaste skadan att laddstationen slås ut eftersom den sitter i ett vägguttag. Det enklaste är att koppla ur robotgräsklipparen. Du kan också installera gnistgap och överspänningsskydd för laddstationen.