Försäkring elscooter

Frågan om hur försäkringar gäller för elscooter och när man åker på en sådan blir alltmer aktuell desto fler som använder elscooter. Här får du svar på hur det fungerar det.

Vid skada på elscootern

Ur ett försäkringsperspektiv räknas elscootrar som cyklar så länge de har en maxhastighet under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt under 250 watt.

Dessa elscootrar ingår i hemförsäkringen på samma sätt som en elcykel.

  • Om du äger elscootern är det hemförsäkringen som ersätter stöld eller skada på elscootern. Högsta ersättningsbeloppet är 35 000 kronor.
  • Om du hyr en elscooter och orsakar en skada kan ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätta kostnaderna om du blir skadeståndsskyldig.

Vid olycksfall med elscooter

Om du skadar dig själv när du använder elscootern hjälper inte hemförsäkringen. Du behöver ha en personlig olycksfallsförsäkring för att få ersättning för de bestående skador du eventuellt får vid en vurpa med elscootern.

Det är samma regler som när du cyklar – skador på cykeln ersätts av hemförsäkringen, personskador ersätts av separat olycksfallsförsäkring.

Olyckor med elscooter

Antalet olyckor med elscootrar har ökat och risken att skada huvudet vid ett fall är stor. Ett sätt att undvika att skada sig själv och andra är såklart att köra försiktigt och bromsa i tid. Om du kör i mörker ska elscootern ha fram- och bakljus samt vara utrustad med reflex.

Hjälmen

Precis som för cykel gäller lagen om hjälm om den som kör är under 15 år. Hjälm är inte så dumt för den som är över 15 år heller. Om du vet med dig att du ska köra elscooter är det bra om du tar med cykelhjälmen hemifrån. 

Senast uppdaterad 19 augusti 2019