Försäkring elsparkcykel

Frågan om hur försäkringar gäller för elsparkcykel, även kallad elscooter, och när man åker på en sådan blir alltmer aktuell desto fler som använder elsparkcykel. Här får du svar på hur det fungerar det.

Vid skada på elsparkcykeln

Ur ett försäkringsperspektiv räknas elsparkcyklar som cyklar så länge de har en maxhastighet under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt under 250 watt.

Dessa elsparkcyklar ingår i hemförsäkringen på samma sätt som en elcykel.

  • Om du äger elsparkcykeln är det hemförsäkringen som ersätter stöld eller skada på elsparkcykeln. Högsta ersättningsbeloppet är 35 000 kronor.
  • Om du hyr en elsparkcykel och orsakar en skada kan ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätta kostnaderna om du blir skadeståndsskyldig.

Vid olycksfall med elsparkcykel

Om du skadar dig själv när du använder elsparkcykeln hjälper inte hemförsäkringen. Du behöver ha en personlig olycksfallsförsäkring för att få ersättning för de bestående skador du eventuellt får vid en vurpa med elsparkcykeln.

Det är samma regler som när du cyklar – skador på cykeln ersätts av hemförsäkringen, personskador ersätts av separat olycksfallsförsäkring.

Olyckor med elsparkcyklar

Antalet olyckor med elsparkcyklar har ökat och risken att skada huvudet vid ett fall är stor. Ett sätt att undvika att skada sig själv och andra är såklart att köra försiktigt och bromsa i tid. Om du kör i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och bakljus samt vara utrustad med reflex.

Hjälmen

Precis som för cykel gäller lagen om hjälm om den som kör är under 15 år. Hjälm är inte så dumt för den som är över 15 år heller. Om du vet med dig att du ska köra elsparkcykel är det bra om du tar med cykelhjälmen hemifrån. 

Senast uppdaterad 6 april 2022