Vid magasinering

Du kan köpa en speciell försäkring som gäller för dina magasinerade ägodelar om du har hemförsäkring hos oss. Försäkringen gäller om dina saker blir skadade i en brand- eller vattenskada eller om det blir inbrott där du magasinerar dina saker.

Olika sätt att magasinera

Det finns två olika sätt att magasinera sina saker.

  1. Det vanligaste är att magasinera sina ägodelar hos ett magasineringsföretag.
  2. Det andra är att du magasinerar det hemma hos en privatperson.

Gemensamt för båda sätten är att dina saker ska vara förvarade och inlåsta i ett utrymme som bara du har tillgång till, och att du väljer ett försäkringsbelopp som motsvarar värdet på de magasinerade ägodelarna. 

Magasinera hos företag

Om du väljer att magasinera dina saker hos ett magasineringsföretag gäller försäkringen för det försäkringsbelopp du har valt. Det högsta belopp du kan välja är 500 000 kronor. Pengar, värdehandlingar, whiskey-, vin- och champagnesamlingar omfattas inte av försäkringen.

Magasinera hos privatperson

Om du väjer privat magasinering är högsta belopp att välja 150 000 kronor. Pengar, värdehandlingar, whiskey-, vin- och champagnesamlingar, stöldbegärliga saker, samt enskilda föremål som värda mer än 15 000 kronor omfattas inte av försäkringen.

Köpa försäkring av magasineringsföretaget

Vissa företag kan erbjuda någon form av försäkring när du väljer att magasinera dina saker hos dem. Hör efter hos det företag du har valt, om de har försäkring eller inte. De flesta hänvisar dock till hemförsäkringen.

Lägga till magasineringsförsäkring 

Om du vill lägga till magasineringsförsäkring till din hemförsäkring hos oss kontaktar du Kundservice  så hjälper vi dig med det. 

Försäkringen gäller för den adress som står i försäkringsbrevet. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar den.