Försäkring när du behöver

magasinera dina saker

Du som har din hemförsäkring hos oss kan köpa en speciell försäkring som gäller för dina magasinerade ägodelar. Försäkringen gäller om dina saker blir skadade i en brand- eller vattenskada eller om det blir inbrott där du magasinerar dina saker.
Försäkring för dina magasinerade saker.

Sätt att magasinera på

Det finns två olika sätt att magasinera sina saker. Det vanligaste är att magasinera sina ägodelar hos ett magasineringsföretag.

Det andra är att du magasinerar det hemma hos en privatperson. Gemensamt för båda sätten är att dina saker ska vara förvarade och inlåsta i ett utrymme som bara du har tillgång till, och att du väljer ett försäkringsbelopp som motsvarar värdet på de magasinerade ägodelarna. Pengar och värdehandlingar omfattas inte av magasineringsförsäkringen. 

Magasinera hos företag

Om du väljer att magasinera dina saker hos ett magasineringsföretag gäller försäkringen för det försäkringsbelopp du har valt. Det högsta belopp du kan välja är 500 000 kronor. Pengar, värdehandlingar, whiskey-, vin- och champagnesamlingar omfattas inte av försäkringen.

Magasinera hos privatperson

Om du väjer privat magasinering är högsta belopp att välja 150 000 kronor. Pengar, värdehandlingar, whiskey-, vin- och champagnesamlingar, stöldbegärliga saker, samt enskilda föremål som värda mer än 15 000 kronor omfattas inte av försäkringen.

Köpa försäkring av magasineringsföretaget

Vissa företag kan erbjuda någon form av försäkring när du väljer att magasinera dina saker hos dem. Hör efter hos det företag du har valt, om de har försäkring eller inte. De flesta hänvisar till hemförsäkringen.

Försäkringen gäller för den adress som står i försäkringsbrevet. Kom ihåg att meddela oss om du byter.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Kontakta kundservice

Alla behöver en hemförsäkring

Om du inte redan har en, kan du snabbt och enkelt köpa din hemförsäkring här. 

Räkna ut pris och köp