Vid magasinering

Du kan köpa en speciell försäkring som gäller för dina magasinerade ägodelar om du har hemförsäkring hos oss.
Försäkringen gäller om dina saker blir skadade i en brand- eller vattenskada eller om det blir inbrott där du magasinerar dina saker.

Två olika sätt att magasinera

De saker du väljer att magasinera ska förvaras inlåsta i ett utrymme som bara du har tillgång till och att de är försäkrade för ett belopp som motsvarar ägodelarnas marknadsvärde.

Magasinera hos företag

  • Om du väljer att magasinera dina saker hos ett magasineringsföretag gäller försäkringen för det försäkringsbelopp du har valt.
  • Det högsta belopp du kan välja är 500 000 kronor.
  • Pengar, värdehandlingar, whiskey-, vin- och champagnesamlingar omfattas inte av försäkringen.

Magasinera hos privatperson

  • Vid privat magasinering kan du ha högst 150 000 kronor som försäkringsbelopp. 
  • Pengar, värdehandlingar, whiskey-, vin- och champagnesamlingar, stöldbegärliga saker, samt enskilda föremål som värda mer än 15 000 kronor omfattas inte av försäkringen.

Köpa magasineringsförsäkring

Magasineringsförsäkringen gäller för den adress som står i försäkringsbrevet. Kom ihåg att meddela oss om du flyttar sakerna.

Vissa företag kan erbjuda någon form av försäkring när du väljer att magasinera dina saker hos dem. Hör efter hos det företag du har valt, om de har försäkring eller inte. De flesta hänvisar dock till hemförsäkringen.

Om du vill lägga till magasineringsförsäkring till din hemförsäkring kontaktar du oss så ordnar vi det.

Senast uppdaterad 26 juni 2020