Självrisker för Snöskoterförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse 

Trafikskada

0 kr

1 000 kr om föraren var​ yngre än 25 år.

1 000 kr om föraren saknade körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Brandskada

1 000 kr

Glasskada

1 000 kr

Rättsskydd

25% av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada

3 000 kr
8 000 kr om den inte varit låst med ett godkänt klass 3-lås, eller om snöskotern var placerad på ett släp utan
godkänt dragskolås.
Har snöskotern ett godkänt och fungerande positioneringssystem betalar du ingen grundsjälvrisk vid stöld.

Vagnskada

Du kan välja om du vill ha 3 000 kr eller 6 000 kr i självrisk

Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.