Självrisker för släpvagnsförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse 

Brand: ​1 000 kr

Rättsskydd: ​25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr.

Stöldskada: ​1 000 kr

Vagnskada: 1500 kr