BMW Märkesförsäkring för MC

Trygg och prisvärd märkesförsäkring för BMW

 1. BMW mc-märkesförsäkring

BMW Märkesförsäkring är en av marknadens bästa mc-försäkringar och det självklara valet för dig som kör BMW motorcykel.

BMW Märkesförsäkring är framtagen i samarbete med BMW Sverige AB och oss. Det är en mc-försäkring med förmånligt pris som gäller året runt, vilket innebär att du slipper ställa av din mc under hösten och vintern. 

Ring 08-541 707 90 om du har frågor om BMW Märkesförsäkring. Du kan även mejla till oss


 • Bärgning/räddning

  Gäller utan självrisk och i alla länder där Grönt kort gäller.

 • Maskinskada i sex år

  Maskinskadeförsäkring med omfattande innehåll. Gäller i 6 år, upp till 10 000 mil.

 • Inget krav på garage

  Försäkringen gäller även om din mc inte står inlåst i ett garage.

Försäkringens innehåll Helförsäkring
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din mc orsakar. Det är lag på att mc:n har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

Glasskada

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd och strålkastarglas som spräckts eller krossats.

Maskinskada

Du får ersättning för fel på flera av motorcykelns mest vitala delar som till exempel motor, växellåda och ABS-bromsar. Maskinskadeförsäkringen ingår så länge motorcykeln är yngre än 6 år och inte har körts mer än 10 000 mil.

Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.


Olycksfallsskydd

I BMW märkesförsäkring för mc ingår ett olycksfallsskydd för förare och passagerare.


Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Rabatt på hem- och villaförsäkring

Har du BMW Märkesförsäkring för mc får du 15 % rabatt på vår hemförsäkring och villaförsäkring. 


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar som kan passa dig
 1. BMW mc-märkesförsäkring