Självrisker för ATV-försäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse 

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr - vid grov vårdslöshet och rattfylleri. 

Brandskada: 1 000 kr

Glasskada: 1 000 kr

Rättsskydd: 25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: 6 000 kr, 11 000 kr om den lämnas utan att vara fastlåst genom någon av fordonets ramdelar och annat fast föremål med godkänt klass 3-lås.

Har ATV:n ett godkänt och fungerande positioneringssystem betalar du ingen grundsjälvrisk vid stöld.

Vagnskada: Du kan välja om du vill ha 3 000 kr eller 6 000 kr i självrisk. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.