Vilt på vägen

I maj när älgkon ska få ny kalv stöter hon bort fjolårskalven som då måste klara sig själv. Det blir lite förvirrat och stressigt för kalven som lätt irrar ut på vägarna. Var extra uppmärksam i gryning och skymning då djuren förflyttar sig för att hitta föda.​

​Det sker omkring 61 000 viltolyckor varje år. Krock med rådjur är vanligast, men att köra på en älg är farligast och kan i värsta fall leda till dödsfall. Övriga viltolyckor ger oftast skador på bilen och på djuret.

Risken för viltolycka är som störst vid skogskanter, kalhyggen, områden där viltstängslet börjar och slutar, och vid skogområden där det finns vattendrag vid ena sidan av vägen. Rikta uppmärksamheten både på vägen och mot terrängen runt omkring.

Om du ser ett djur vid av vägen – blända ner till halvljus och låt bli att tuta för att inte skrämma djuret som då kan bete sig oberäkneligt. Tänk på att rådjur och vildsvin ofta rör sig i flock. Ser du ett djur springa över vägen får du vara beredd på att det kan komma minst två eller tre till strax efter.

​Om du krockar med ett djur

 • Ring polisen på 112 om du kört på en älg, rådjur, hjort, vildsvin, lodjur, järv, varg, utter, björn, örn eller mufflonfår. Om du inte polisanmäler en viltolycka riskerar du böter.
 • Olyckor med tamdjur och renar ska i första hand anmälas till djurägaren och i andra hand till polisen.
 • Gå helst inte fram till djuret om det är skadat. Det kan bli stressat och gå till attack.
 • Varna andra bilister genom att sätta ut varningstriangeln.
 • Märk ut platsen där kollisionen skedde så att eftersöksjägaren lättare kan spåra upp det skadade djuret.
 • Om djuret har avlidit och ligger vid sidan av vägen ringer du polisen på telefon 114 14. Kom ihåg att märka ut platsen.

Hur gäller bilförsäkringen vid djurkollision?

Om du fått skador på bilen kan du få ersättning för dessa genom din bilförsäkring om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti. Med Stor Bilförsäkring eller tilläggsförsäkringen BilXtra får du sänkt vagnskadesjälvrisk, som mest med 6 000 kronor.

Om du eller någon annan i bilen blev skadad får ni ersättning för personskador, skadade kläder och glasögon som ni hade på er vid olyckstillfället. Personskadorna anmäler du samtidigt som du anmäler skadorna på bilen.

Se upp för vilda djur på vägen
 • Anmäl skada på bilen

  Anmäl skada på bilen här. Stöld och inbrott ska även anmälas till polisen. 

  Anmäl skada
 • Regler vid viltolycka

  Fakta om viltolyckor och information om vilka regler som gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.

  Läs mer på www.polisen.se

 • Nationella Viltolycksrådet

  Nationella Viltolycksrådet arbetar med att förebygga viltolyckor och organisera eftersöket av trafikskadat vilt. 

  Läs mer på viltolycka.se