Grundstötning

Av närmare en miljon fritidsbåtägare är det många som har upplevt saker på sjön som man helst inte vill ska hända. Som att gå på grund.

Hur gäller båtförsäkringen vid grundstötning?

– Att klanta till det när man är ute på sjön händer nog de flesta båtägare någon gång. Då är det bra att du har en båtförsäkring som ersätter skador om du till exempel går på grund. Det är även viktigt att ha en ansvarsförsäkring, om du skulle skada någon annan person eller båt ute på sjön, säger Arvid Böhm, produktansvarig på If.

Råkar du ut för en grundstötning med båten ersätter vi, förutom skadorna på båten, bland annat kostnaderna för:

  • Nödvändig bärgning och bogsering av båten från haveriplats till annan plats, till exempel ett varv, som vi godkänt.
  • Återtransport av båten från reparationsplatsen till haveriplatsen eller hamn dit båten flyttades efter haveriet.

Detta ersätts inte av försäkringen

Försäkringen ersätter inte kostnad för till exempel bogsering på grund av bränslebrist eller kostnad för bogsering då driftstoppet beror på händelse som inte omfattas av försäkringen.

Tips som räddar liv på sjön

  • Använd alltid flytväst.
  • Ha mobilen i ett vattentätt fodral om halsen, så kan du larma efter hjälp även om du skulle hamna i vattnet.
  • Undvik alkohol på sjön.

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss dygnet runt, året runt. Läs gärna mer om Sjöräddningssällskapet och deras tips för ett säkrare sjöliv. 

Detta ingår i båtförsäkringen

Ansvar

Om du som ägare eller båtförare blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till fem miljoner kronor.

Bogsering och assistans

Kostnaden för bogsering ersätts om du råkar ut för en skada som försäkringen gäller för.

Sjöskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid till exempel grundstötning eller kantring.

Rutskada

Skada på skylight, ventil, vind eller sidoruta som orsakas av annan anledning än till exempel sjöskada ersätts.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för båtförare eller passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer.

Säkerhetshandbok för båtägare

En handbok som hjälper dig att förebygga olyckor och förbättra säkerheten ombord. 

Ladda ner Säkerhetshandboken

Skydda din båt

Rekommendationer och villkor för att du ska kunna skydda din båt på bästa sätt, bland annat mot stöld och inbrott.

Säkerhetsanvisningar för fritidsbåtar

Dekal med sjömärken

Våra båtkunder kan beställa en dekal med sjömärkens utmärkning på sjön och i farleder.  Underlättar navigering.

Beställ dekalen