Svanskotan

Svanskotan sitter längst ned på korsbenet och är en liten och lätt inåtböjd bentapp. Det enda alla verkar överens om när det gäller svanskotan är att den inte fyller någon praktisk funktion – förutom att vara lite i vägen.

Du har säkert ramlat och slagit i svanskotan någon gång och därmed lärt dig hur det känns att ha riktigt ont. Tråkigt nog verkar det i stort sett vara svanskotans enda funktion. Vi vet nämligen inte säkert varför vi har den.

Många pekar på evolutionen och menar att den är en rest av en tidigare svans och ett bevis för att vi härstammar från apor eller apliknande djur. Andra har lanserat teorin att det inte handlar om ett organ som har mist sin funktion, utan att svanskotan tvärtom är ett tecken på att vi sakta har börjat utveckla en svans.

Oavsett ståndpunkt så rör det sig bara om teorier. Och eftersom det inte finns några konkreta bevis för någon av dem förblir svanskotan ett av oförklarliga livets mysterier – som kan ge dig högst förklarliga smärtor.

Hitta rätt försäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house