Lederna

Det är lederna som ger oss vår rörelseförmåga. I takt med att människan utvecklades från att gå på alla fyra till att gå på två ben har också våra leder förfinats så att vi kan använda hela kroppen på ett annat sätt än tidigare.

En led är en rörlig förbindelse mellan två eller flera ben. En vuxen människa har sammanlagt 400 leder som kan delas upp i två huvudkategorier – äkta och oäkta leder.

Äkta leder

En äkta led omges av en ledkapsel som skapar ett rum där benen möter varandra. Detta rum kallas för ledhåla. I en äkta led kan benen glida eller vinklas mot varandra tack vare att båda ledytorna är klädda med en hinna ledbrosk. Det är ledytornas form som avgör hur leden kan röra sig.

Lite förenklat kan man säga att det ena benet har en avrundad ände och det andra en skålformad ände som gör att de passar perfekt tillsammans. Vi människor har totalt sex olika typer av äkta leder i kroppen.

Oäkta leder

I oäkta leder är det bara ledband eller brosk som förbinder benen. De är ofta konstruerade för att stödja en äkta led eller vissa rörelser, men utför inga rörelser och har därför vanligtvis begränsad rörlighet.

Ett bra exempel på en oäkta led är knäskålen. Den är en del av knät, men är bara fäst till den äkta knäleden med brosk och senor. Ett annat exempel är ryggraden, där kotorna förbinds med brosk och de blodkärl och nervbanor som passerar genom dem.

Självförklarande namn på leder

  • Kulled – som i höftleden och axelleden, där det ena benet fungerar som en kula och det andra som en skål. Det gör att en kulled är rörlig i nästan alla riktningar.
  • Äggled – som i lederna mellan fingrarna och handen och mellan tårna och mellanfoten. En äggled påminner om en kulled, men har ledytorna som omsluter varandra i högre grad. Konstruktionen möjliggör små finjusteringar, som när fingrarna griper runt olika föremål eller tårna hjälper oss att gå i ojämn terräng.
  • Glidled – som mellan alla små och mellanstora ben i fotroten. Dessa ben kan glida mot varandra för att finjustera balansen när du går.
  • Gångjärnsled – som mellan käkbenet och kraniet och de yttersta fingerlederna. En gångjärnsled kan bara röras i en bestämd riktning.
  • Sadelled – fungerar som ett handslag, där den ena handen omsluter den andra och säkras av tummen. I en sadelled sitter det ena benet i det andra som i en sadel, vilket gör leden väldigt stabil. Du har sadelleder till exempel mellan tummen och handen och mellan nyckelbenet och bröstbenet.
  • Vridled – som i armbågsleden, som gör det möjligt att vända handflatan uppåt eller nedåt.

Ledsjukdomar

Lederna utsätts på stora påfrestningar varje dag, oavsett om du rör på dig eller sitter stilla. Det finns en rad komplikationer och sjukdomar som kan drabba dina leder, och de beror i hög grad på hur du behandlar din kropp.

Ledsjukdomar kan uppstå som ett resultat av din livsstil, men kan också vara ärftliga. Det gäller inte minst den kanske mest kända ledsjukdomen, ledgångsreumatism.

Hitta rätt personförsäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house