Låret

Lårbenet är kanske det ben i kroppen som är lättast att förstå. Det kopplar samman knät med höften och är omgivet av några av kroppens största muskler. Det är dessutom kroppens största rörben.

Men trots dessa imponerande egenskaper har låret också svagheter i båda ändarna – och i mitten också, om vi ska vara petiga.

Sprött ben

På den övre delen av lårbenet sitter lårbenshalsen, en del som är mer känd än själva lårbenet och inte direkt av positiva anledningar. Den något smalare övergången mellan lårbenet och lårbenshuvudet är nämligen lårbenets svagaste punkt. I takt med att vi åldras minskar bentätheten. Det innebär att kroppens ben sakta blir lite sprödare. Det är inga goda nyheter för lårbenshalsen, speciellt hos äldre kvinnor som i genomsnitt har något lägre bentäthet än jämnåriga män. Oavsett kön är orsaken till frakturer på lårbenshalsen, så kallade höftledsbrott, ofta ett fall på sidan.

Rör på dig

Den nedre änden av lårbenet bildar tillsammans med skenbenet knäleden: ett komplicerat pussel av brosk, ledband, muskler och menisker. Slitage under lång tid i det här området kan också få konsekvenser som tar lång tid att reparera.

Men nyckeln till ett långt och aktivt liv är inte först och främst behandling, utan att förebygga skador. Allmän fysisk aktivitet och regelbunden motion är vad som krävs. Att förebygga skador på det sättet är det bästa du kan göra för din kropp. Och ju äldre du blir, desto viktigare blir det.

Muskler och senor

Om du hoppar över uppvärmningen riskerar du att upptäcka lårets tredje svaghet, nämligen musklerna och senorna. Det är som sagt stora och i viss grad imponerande, men även en stor muskel kan skadas om den plötsligt sätts på prov när den fortfarande är kall. Kom ihåg: du är aldrig för gammal eller för ung för att värma upp.

Hitta rätt försäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house