Käken

När vi talar om käken tänker du kanske först och främst på den rörliga underkäken, men det är bara hälften av denna viktiga kroppsdel.

Till käken räknas förstås både över- och underkäken. Här sitter alla dina tänder i två prydliga rader, den övre tandraden i överkäken och den undre tandraden i underkäken.

Att vi främst tänker på underkäken är ganska naturligt. Det är ju underkäken som gör att du kan bita och tugga mat, och den är också viktig för att forma vissa ljud när du talar. Underkäken är fäst på var sida av kraniet med en gångjärnsled som är huvudets enda rörliga led.

Vad gäller överkäken består den precis som underkäken av två sammanväxta ben – med den skillnaden att överkäkens ben faktiskt aldrig växer samman helt. I sällsynta fall kan missbildningar i fosterstadiet leda till läpp-, käk- och gomspalt, det som förr kallades harmynthet. Man vet fortfarande inte varför denna missbildning ibland uppstår.

Som alla andra kroppsdelar är också käken utsatt för skador och sjukdomar. Men placeringen i undre delen av ansiktet gör att skador här kan upplevas som extra jobbiga och vanprydande av den som drabbas.

Hitta rätt försäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house