Huvudet

Huvudet balanserar ovanpå nackkotorna och resten av ryggraden och är konstruerat för att skydda hjärnan. Utsidan av huvudet är täckt med brosk, hud och hår som gör att denna kroppsdel kanske mer än någon annan gör dig till den du är.

Ditt kranium består av inte mindre än 22 olika ben. På vuxna personer har de flesta växt samman, och bortsett från själva skallen är underkäken det enda benet som faktiskt kan röras.

Muskelgrupper

Huvudet domineras av kraniets karaktäristiska form, men består också av ett antal muskler som kan delas in i fem ganska självklara kategorier:

  • ögonmuskler som rör ögonen,
  • tuggmuskler som rör käken,
  • tungmuskler som rör tungan åt alla möjliga håll,
  • gom- och svalgmuskler som främst hjälper dig att svälja
  • och slutligen mimiska muskler som hjälper dig att tala och göra olika ansiktsuttryck.

Hål i skallen

Det är hjärnan som bestämmer när och hur det mesta ska fungera i kroppen, och därför leder också alla nervbanor hit. De kommer till hjärnan via ett stort hål på kraniets undersida, där också de stora blodkärlen till och från resten av kroppen passerar. Här passar också den översta nackkotan perfekt, men det finns ingen direktkontakt mellan nackkotorna och själva kraniet. De är i stället förbundna med en så kallad äggled som huvudsakligen består av brosk och gör att du kan röra på huvudet framåt och bakåt och åt sidorna.

Hemliga hålrum

För att inte huvudet ska belasta nackkotorna mer än nödvändigt är ditt kranium försett med en mängd hålrum som gör hela huvudet lättare. Dessa håligheter har också en annan funktion som kanske inte är lika viktig. De gör nämligen din röst djupare och klarare genom att fungera som små resonanslådor för stämbandens vibrationer.

Var rädd om ditt huvud

Eftersom huvudet innehåller ett av kroppens viktigaste organ är det självklart att huvudskador ofta kan vara allvarliga. Därför är det oerhört viktigt att du till exempel tar på dig cykelhjälmen inför varje tur, även om du inte gillar hur den ser ut – den kan nämligen rädda ditt liv om olyckan skulle vara framme.

Tyvärr skyddar inte hjälmar eller andra fysiska skydd mot sjukdomar i hjärnan. De är istället ärftliga eller orsakas av livsstilsfaktorer.

Hitta rätt personförsäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house