Halsen och nacken

Den översta delen av ryggraden består av nackkotor som förbinder skallen med resten av skelettet. Den mjuka delen på framsidan kallas halsen, medan baksidan kallas nacken.

Halsen och nacken är rena motorvägen för blod, lymfvätska och nervsignaler på väg mellan hjärnan och resten av kroppen. Självklart behöver alla dessa bokstavligen livsviktiga vätskor och funktioner skyddas på ett bra sätt.

Halsmusklerna

Halsen och nacken är försedda med en mängd muskler vars främsta uppgift är att stabilisera ditt huvud och stödja särskilda huvudrörelser. De som kanske syns tydligast är de två sneda halsmusklerna som löper från sina fästen bakom öronen ned till nyckelbenen och bröstbenet. Dessa två muskler förhindrar att ditt huvud faller bakåt och hjälper dig dessutom att vrida på huvudet på samma sätt som du styr en lådbil med rep – när muskeln till vänster dras ihop vrids ditt huvud till vänster.

Luft, mat och prat

Några av halsens viktigaste uppgifter är att transportera luft till lungorna via luftstrupen och mat till matsäcken via matstrupen. Men eftersom maten och luften inledningsvis tar samma väg måste de dirigeras till rätt rör av halsens egna trafikpolis, struplocket. Om trafikpolisen råkar somna på jobbet kan du få mat eller dricka i luftstrupen som gör att du ”sätter i halsen” eller får något i ”vrångstrupen”. Du kan också få sura uppstötningar om trafikpolisen inte stänger locket ordentligt och magsyran råkar tränga upp.

Din röst

I tillägg till luft- och matstrupen finns det också plats för två små stämband i halsen. De sitter på struphuvudet och vibrerar när luft pressas ut mellan dem. Det skapar en ton som du genom att röra läpparna, tungan och i viss mån käkarna på olika sätt kan forma till ord och meningar.

En svag punkt

Även om kroppen gör sitt bästa för att skydda nacken och halsen är den paradoxalt nog en av kroppens svaga punkter. Nacken har ganska gott om muskler, men nackkotorna ligger ändå relativt oskyddade. Och på halsen täcks struphuvudet bara av ett tunt hudlager. Slag mot halsen eller nacken kan golva dig direkt och leda till allvarliga skador. Och om ditt huvud utsätts för stora krafter rakt bakifrån kan ligament i halsen skadas och du drabbas av en så kallad whiplash-skada.

Hitta rätt försäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house