Fotleden

Fotleden eller vristen är länken mellan din upprätta kropp och foten den balanserar på. Det betyder att foten bär upp nästan hela din tyngd.

I fotleden möts tre ben: skenbenet och vadbenet möter fotens språngben, som i sin tur vilar mot hälbenet och resten av foten.

En bekant skada

De flesta av oss har någon gång trampat snett och stukat fotleden. Det som oftast händer då är att ett av de tre kraftiga ledbanden på utsidan av fotleden sträcks ut för mycket och skadas. Om du däremot skadar en muskel i fotleden rör det sig i stället om en sträckning. Det kan vara bra att känna till skillnaden. Ont gör det tyvärr i vilket fall som helst, och det kan ta lite tid att komma på fötter igen.

Trist statistik

Efter en lättare stukning kan du vara på benen redan efter en eller två veckor, men en kraftigare stukning kan det ta upp till sex veckor att bli helt återställd från. När du en gång trampat snett och stukat fotleden visar tyvärr statistiken att det är hela fem gånger högre risk att det händer igen.

I värsta fall

Om ledbandet helt slits av behöver du läkarvård och skadan tar betydligt längre tid att läka. I värsta fall måste fotleden opereras. 

Hitta rätt försäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house