Armen

Armen är det organ som är fäst i axeln och sticker ut från kroppen. Armens viktigaste funktion är att röra handen, men den hjälper oss också att hålla balansen.

Armen består av överarmen och underarmen. Det kraftiga överarmsbenet avslutas upptill i axeln, där det bildar en kulled med skulderbladet. Axelleden är kroppens rörligaste led och gör att armen kan roteras och vridas i nästan alla riktningar.

Nedtill är överarmen fäst i underarmen i armbågsleden. Om du använder dina fingrar kan du tydligt känna två benutskott i armbågen – de fungerar som muskelfästen för både underarmens och händernas muskler.

Tre leder i en

Underarmen består av två jämntjocka ben, armbågsbenet och strålbenet, som tillsammans bildar ett intrikat ledsystem. Medan armbågsbenet är fäst i överarmsbenet via en gångjärnsled möter strålbenet överarmsbenet i en kulled. Samtidigt är strålbenet fäst i armbågsbenet med en vridled både i armbågen och nedtill i handleden.

Vrid och vänd

Det genialiska med denna ganska komplicerade ben- och ledkonstruktion är att armbågsbenet och strålbenet kan korsa och nästan rotera runt varandra. Det är denna smarta lösning (och din handled) som gör att du kan vrida och vända dina händer precis som du vill. Några av de skador och sjukdomar som kan drabba armen är benbrott, muskelskador och nerv-, sen- och ledsjukdomar.


Skrivet av

Fontini Publishing house