Armbågen

Läkare och andra experter kallar gärna armbågen för armbågsleden, och det finns det en god anledning till. Armbågen är nämligen inte en kroppsdel utan bara en väldigt avancerad led.

Armbågsleden är den plats där överarmsbenet möter underarmens två jämnstora ben (armbågsbenet och strålbenet). Denna mötespunkt består av inte mindre än tre olika leder.

Vrid-, gångjärns- och kulled

Armbågsbenet är fäst i överarmsbenet i en gångjärnsled, medan strålbenet är kopplat till överarmsbenet i kulled samtidigt som det är fäst mot armbågsbenet i en vridled både i armbågen och nedtill i handleden.

Armbågstestet

Det är lätt att föreställa sig hur klumpig armen hade varit om det inte vore för samspelet mellan dessa tre typer av leder. Om du testar din armbåge ser du att den inte bara böjer underarmen mot och bort från överarmen, utan också vrider hela armen. Om du roterar armbågsleden märker du att din hand vrids nästan dubbelt så snabbt som armbågen, och att axelleden bidrar till att vrida armbågen i halva hastigheten jämfört med armbågsleden – det ger en bra bild av hur komplex och fantastisk armbågsleden faktiskt är.

Änkestöten och andra obehagligheter

I likhet med många andra delar av kroppen är armbågsleden en gedigen konstruktion, men den har några svagheter. En av armens stora nervbanor är relativt oskyddad när den passerar armbågen. Du kan hitta den på armbågens insida, alldeles innanför armbågsbenets innersta utskott (det är lätt att känna). En oturlig smäll här resulterar i den plågsamma men ofarliga ”änkestöten”.

En annan ganska känd armbågsskada är ”tennisarmbåge”. Det är en inflammation kring armbågsbenets yttre utskott och tar betydligt längre tid att bli av med. Det är faktiskt något som kännetecknar armbågsskador i allmänhet: de kan sätta dig ur spel ett bra tag.

Hitta rätt försäkringar


Skrivet av

Fontini Publishing house