Är tjänsteresa- och olycksfallsförsäkring avdragsgilla?

Frågat av Yvonne

Fråga:

Vi har en kund som har tecknat en tjänstereseförsäkring och en olycksfallsförsäkring, och nu när de ska bokföras undrar vi hur de är klassade, är försäkringarna avdragsgilla eller inte? Är de förmånspliktiga?

Svar:

Båda försäkringarna är avdragsgilla för företaget. 

För tjänstereseförsäkringen ska ingen förmån tas upp för den enskilde försäkrade, och utbetald ersättning är alltid skattefri. 

För olycksfallsförsäkring​ gäller följande, för en försäkring som endast gäller under arbetstid (samt resa till och från arbetet): Ingen förmån för den enskilde försäkrade, och utbetald ersättning är skattefri. Om olycksfallsförsäkringen även gäller på fritid (dvs. dygnet runt) gäller följande: Förmån ska påföras den enskilde försäkrade för del av premien som avser fritid, detta ska ske i proportion till hur stor del som utgör fritid. Om detta inte görs finns risk att utbetald ersättning kan bli skattepliktig.