Är tjänsteresa- och olycksfallsförsäkring avdragsgilla?

Ja, båda försäkringarna är avdragsgilla för företaget. 

För tjänstereseförsäkringen ska ingen förmån tas upp för den enskilde försäkrade, och utbetald ersättning är alltid skattefri. 

För olycksfallsförsäkring​ gäller följande, för en försäkring som endast gäller under arbetstid (samt resa till och från arbetet): Ingen förmån för den enskilde försäkrade, och utbetald ersättning är skattefri. Om olycksfallsförsäkringen även gäller på fritid (dvs. dygnet runt) gäller följande: Förmån ska påföras den enskilde försäkrade för del av premien som avser fritid, detta ska ske i proportion till hur stor del som utgör fritid. Om detta inte görs finns risk att utbetald ersättning kan bli skattepliktig.