Bitit av en tand vid utlandsarbete - betalar försäkringen tandvård?

När man bitit sönder en tand gäller försäkringen endast för tillfällig behandling av de akuta besvären, dvs. behandlingar som är nödvändiga för att mildra situationen tills dess att den akuta tandvårdssituationen är över. Permanent behandling, t.ex. ny krona, täcks inte av försäkringen. Vid ett olycksfall betalar försäkringen kostnader för tandvård inklusive den permanenta behandlingen.