Gäller tjänstereseförsäkringen på semestern?

Ja, om resan under semestern inte överstiger 14 dagar.

En tjänstereseförsäkring täcker resor som du gör i ditt arbete, dvs. i tjänsten, men gäller även för semester under maximalt 14 dagar i anslutning till tjänsteresa. 

Om du ska vara borta i ett år eller mer och vill ha en mer heltäckande försäkringsskydd för både privata resor och i tjänsten så rekommenderar jag vår utlandsplaceringsförsäkring. Den gäller även för medföljande familjemedlemmar.