Vilka räknas som anhöriga i People Abroad-försäkringen?

Frågat av Sandra

Fråga:
Hur gäller People Abroad när mormor avlidit i Sverige? Kan man få stöd för hemresa till begravning? Vilka räknas som anhöriga vad det gäller reseersättning vid dödsfall?​

Svar:
Ja, försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa om nära anhörig avlider. Mor- och farföräldrar räknas som nära anhöriga.

I ”Nära anhörig” omfattas alla inom följande kategorier: 

  • Make, sambo, registrerad partner
  • Barn, barnbarn, barnbarnsbarn
  • Föräldrar, far- och morföräldrar, gammelfar- och gammelmorföräldrar
  • Syskon, halvsyskon, syskon till make, sambo eller registrerad partner
  • Föräldrar till make, sambo eller registrerad partner
  • Barns make, sambo eller registrerad partner
  • Person som har vårdnad om anhörig till en person omnämnd ovan (inom den försäkrades familj)