Gäller tjänstereseförsäkringen vid graviditet och förlossning utomlands?

Tjänstereseförsäkringen gäller till och med 32:a graviditetsveckan för graviditets- och förlossningskostnader. Observera att från och med vecka 33 gäller den inte för sådana kostnader. Försäkringen kan inte förlängas så att gäller längre in i graviditeten.

Försäkringen gäller inte för kostnader för nödlandning som orsakats av att en graviditet sätter igång på planet. Den normala praxisen hos flygbolagen är att de inte ställer några kostnadskrav i sådana fall, utan de tar den kostnaden själva. 

Man bör kolla med flygbolaget vilka regler de har beträffande graviditet, och försäkra sig om att det inte finns någon risk att man inte blir ombordsläppt om man är i en långt framskriden graviditet. Det kan också vara bra att fråga om de kräver något intyg avseende vilken graviditetsvecka man är i. Intyget måste i så fall skrivas av din läkare, och det ska vara på engelska.