Hur lång måste en resa vara för att räknas som tjänsteresa?

Frågat av Lena

Fråga:

Finns det någon minimigräns för hur lång en resa måste vara för att räknas som tjänsteresa? En annan fråga är om mitt företag verkligen behöver tjänstereseförsäkring, alla har ju hemförsäkring och där ingår ju reseskydd?

Svar:

Det finns ingen minimigräns för att det ska räknas som tjänsteresa, utan försäkringen börjar gälla direkt när du lämnar arbetsplatsen, eller när du lämnar bostaden, om tjänsteresan utgår från bostaden. Dock räknas inte resa mellan bostad och arbetsplats som tjänsteresa.

Det är viktigt att veta att reseskyddet i hemförsäkringen inte gäller för tjänsteresor. Hemförsäkringens reseskydd gäller bara för privatresor. I vår tjänstereseförsäkring kan man välja vilka personer på företaget som ska försäkras.

Här kan du läsa mer om vad som räknas som en tjänsteresa och vad som ingår i försäkringen.