Hur lång måste en resa vara för att räknas som tjänsteresa?

Det finns ingen minimigräns för att det ska räknas som tjänsteresa, utan försäkringen börjar gälla direkt när du lämnar arbetsplatsen, eller när du lämnar bostaden, om tjänsteresan utgår från bostaden. Dock räknas inte resa mellan bostad och arbetsplats som tjänsteresa.

Det är viktigt att veta att reseskyddet i hemförsäkringen inte gäller för tjänsteresor. Hemförsäkringens reseskydd gäller bara för privatresor. I vår tjänstereseförsäkring kan man välja vilka personer på företaget som ska försäkras.

Här kan man läsa mer om vad som räknas som en tjänsteresa och vad som ingår i försäkringen.

Vad räknas som en tjänsteresa?