Se upp för inbrott på ditt företag

Stäng dörren för tjuvar och bedragare

Har du funderat över vad det skulle innebära om ditt företag drabbades av inbrott? Förutom ekonomiska förluster kan det leta till andra bekymmer. Småföretagare är ett lockande mål när det kommer till inbrott, stölder och bedrägeri. Här får du tips på hur du kan skydda ditt företag.

Inbrottslarm ger ett extra skydd

Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga inbrott, men det kan också begränsa skadans omfattning. Förutom att risken för inbrott minskar kan du med ett larm dessutom få rabatt på försäkringen.

Tänk på att ett inbrottslarm du installerar måste vara godkänt.

Med ett godkänt inbrottslarm menar vi att:

  1. Larmet är installerat av en larmfirma som är godkänd av oss på If.
  2. Larmet installeras enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler och i normalfallet skyddar hela lokalen.
  3. Larmet är anslutet till en larmcentral som är godkänd av If och som vid utlöst larm skickar väktare till företaget.

  Det finns ett stort antal godkända larmfirmor att välja mellan. I vissa fall har vi som försäkringsgivare ett krav på att företagets lokaler är utrustade med inbrottslarm som är godkänt enligt en viss skyddsklass och larmklass. Ring din försäkringsrådgivare eller vårt kundcenter för att få tips om lämpliga larmfirmor i närheten av ditt företag.

  Håll ordning på nycklar och lås

  Byt eller ställ om låsen när ditt företag byter lokal. Nycklar till ytterdörrar bör på annan tid än arbetstid inte förvaras på försäkringsstället. Om sådana nycklar behöver förvaras i försäkringslokalen ska de förvaras i låst skåp eller låda. Förvara inte nycklar till t.ex. värde- eller säkerhetsskåp på försäkringsstället. Om skåpet öppnas med en nyckel som förvaras på försäkringsstället gäller inte försäkringen för innehållet i skåpet.

  48 % av alla inbrott sker via fönstret.

  Smart DNA – ett osynligt stöldskydd

  SmartDNA är en unik, osynlig och spårbar vätska som fungerar både i avskräckande syfte och när inbrottet är ett faktum. Har man till exempel en butik kan man koppla SmartDNA till ett larm och när larmet går sprutas såväl inbrottstjuven som stöldgodset ner med en spårvätska som är omöjlig att få bort från kläder och föremål. På så sätt kan tjuven bindas till brottet.

  Man kan också, både som företagare och privatperson, använda SmartDNA i hemmet. Du penslar vätskan på dina saker. Vätskan innehåller ett unikt DNA som knyts till dina värdesaker och om de stjäls kan de spåras tillbaka till dig. Varje uppsättning SmartDNA är helt unik.

  Vad ska du göra om du utsätts för bluffakturor?

  Hur du ska agera om du utsätts för bedragare? Det vet Jan Olsson på Polisens nationella bedrägericenter.

  • Anmäl brottet: Berätta för polisen hur du blivit kontaktad, till exempel via e-post eller brev.
  • Utförlig information: Lämna utförlig information om samtalet från försäljaren.
  • Spara faktura: Se till att spara originalfakturan eftersom polisen i ett senare skede kan behöva dokumentation i ärendet.
  • Bestrid en faktura: Du måste själv bestrida fakturan, det vill säga meddela företaget skriftligt att du inte kommer att betala.
  • Spara dokument: Spara alltid kopior på brev och mejl när du bestrider fakturan.
  • Agera snabbt: Bestridandet bör ske snarast, eftersom det ökar dina möjligheter att få rätt mot företaget.

  Läs mer om bluffakturor och bedragarens metoder 

  Tips på försäkringar

  Skydda det som företaget äger