Larmklasser mot inbrott


Inbrottstjuvar uppskattar arbetsro. Med ett inbrottslarm kan du förhindra eller begränsa skadan om en tjuv tar sig in. Nedan kan du läsa mer om olika typer av larmklasser.

Krav på inbrottslarm

Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga, men även att ge larm för att begränsa skadans omfattning. För vissa branscher har vi normalt krav på att lokalen ska vara skyddad med inbrottslarm anslutet till larmcentral. Även om du inte har krav på inbrottslarm rekommenderar vi att du låter en certifierad larmfirma installera ett godkänt inbrottslarm.

Om en lokal måste skyddas med ett larm ska det vara ett godkänt inbrottslarm i larmklass 2 eller 3. Normalt gäller att företag i skyddsklass 3 ska ha inbrottslarm i larmklass 3. Kortfattat innebär de två larmklasserna att inbrottslarmet ska ha följande omfattning:

Larmklass 2

 • Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter
 • Fönster belägna lägre än fyra meter från markplan skyddas med glasdetektorer och, om de är öppningsbara även med magnetkontakter, eller indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer. (Indraget skalskydd accepteras inte i kombination med skyddsklass 3)
 • Lokalerna skyddas med rörelsedetektorer. Hur många beror på lokalens yta och byggnadssätt.
 • Övervakad larmöverföring till larmcentralen.

Larmklass 3

 • Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter
 • Fönster belägna lägre än 4 m från markplan skyddas med glasdetektorer och om de är öppningsbara även med magnetkontakter
 • Samtliga utrymmen, med undantag för wc, dusch eller fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2, skyddas med rörelsedetektorer. I allmänna utrymmen ska rörelsedetektorerna ha övertäckningsskydd (anti-masking). Det innebär att inbrottslarmet utlöser omedelbart, om någon skulle sabotera en detektor under dagtid när larmet inte är tillkopplat.
 • Övervakad larmöverföring till larmcentralen.

Godkänt inbrottslarm i larmklass 3

 • Inbrottslarmet ska vara installerat av larmfirma som är godkänd av oss
 • Materielen i anläggningen uppfyller kraven enligt larmklass 3
 • Inbrottslarmet installeras enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler för larmklass 3
 • Inbrottslarmet är anslutet till en larmcentral som är godkänd av oss och som vid utlöst larm skickar väktare till företaget.