Larmklasser mot inbrott

Inbrottstjuvar uppskattar arbetsro. Med ett inbrottslarm kan du förhindra eller begränsa skadan om en tjuv tar sig in. Läs mer om olika typer av larmklasser.

Krav på inbrottslarm

Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga, men även att ge larm för att begränsa skadans omfattning. För vissa branscher har vi normalt krav på att lokalen ska vara skyddad med inbrottslarm anslutet till larmcentral. Även om du inte har krav på inbrottslarm rekommenderar vi att du låter en certifierad larmfirma installera ett godkänt inbrottslarm.

Om en lokal måste skyddas med ett larm ska det vara ett godkänt inbrottslarm i larmklass 2 eller 3. Normalt gäller att företag i skyddsklass 3 ska ha inbrottslarm i larmklass 3. Kortfattat innebär de två larmklasserna att inbrottslarmet ska ha följande omfattning:

Larmklass 2

 • Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter
 • Fönster belägna lägre än fyra meter från markplan skyddas med glasdetektorer och, om de är öppningsbara även med magnetkontakter, eller indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer. (Indraget skalskydd accepteras inte i kombination med skyddsklass 3)
 • Lokalerna skyddas med rörelsedetektorer. Hur många beror på lokalens yta och byggnadssätt.
 • Övervakad larmöverföring till larmcentralen.

Larmklass 3

 • Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter
 • Fönster belägna lägre än 4 m från markplan skyddas med glasdetektorer och om de är öppningsbara även med magnetkontakter
 • Samtliga utrymmen, med undantag för wc, dusch eller fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2, skyddas med rörelsedetektorer. I allmänna utrymmen ska rörelsedetektorerna ha övertäckningsskydd (anti-masking). Det innebär att inbrottslarmet utlöser omedelbart, om någon skulle sabotera en detektor under dagtid när larmet inte är tillkopplat.
 • Övervakad larmöverföring till larmcentralen.

Godkänt inbrottslarm i larmklass 3

 • Inbrottslarmet ska vara installerat av larmfirma som är godkänd av oss
 • Materielen i anläggningen uppfyller kraven enligt larmklass 3
 • Inbrottslarmet installeras enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler för larmklass 3
 • Inbrottslarmet är anslutet till en larmcentral som är godkänd av oss och som vid utlöst larm skickar väktare till företaget.

Skadeexempel

Inbrott i affär med inbrottslarm

En affär med försäljning av hemelektronik utsattes för inbrott. Lokalen var skyddad enligt försäkringskraven med mekaniskt inbrottsskydd i skyddsklass 3 samt inbrottslarm i larmklass 2.

Tjuvarna tog sig in i lokalen genom att bryta loss ett ventilationsgaller i ytterväggen och därefter forcera ett invändig inkrypningsskydd (galler). Vid inbrottet stals datorer, spelkonsoler, digitalkameror och mobiltelefoner. Inbrottslarmet utlöste inte eftersom personalen under dagen hade skärmat av larmdetektorn genom att stapla upp kartonger framför den.

Skadekostnad
Egendoms- och avbrottsskadan uppgick till sammanlagt 1.300.000 kr.

Om inbrottslarmet hade utlösts beräknas skadan ha uppgått till 300.000 kr. Denna del av skadan ersattes därför fullt ut. För resterande delen av skadan, dvs. 1.000.000 kr, gjordes ett avdrag med 50% eftersom säkerhetsföreskriften inte följts då larmet var avskärmat.

Inbrott i klädesfabrik med inbrottslarm

Tjuvar bröt sig in i en klädesfabrik genom att köra igenom entrédörren med en bil. Klädesfabriken hade nyligen genomgått en stor ombyggnation. Vid försäkringens tecknande uppger försäkringstagaren att larmet skall justeras inom en månad av tecknandet. Då skadan inträffar ett halvår senare är larmet fortfarande inte anpassat till ombyggnationen.

Tjuvarna stal både varor färdiga för leverans och ett antal uppsydda visningsmodeller, avsedda för den kommande säsongen, som företaget skulle presentera på modemässor. Dessa modeller var enligt företaget unika och man kunde inte tillverka nya på grund av bristande dokumentation och tidsbrist.

Skadekostnad
Som en följd av skadan påverkades försäljningen under två säsonger. Vårsäsongen gick förlorad eftersom de varor som låg leveransklara blev stulna vid inbrottet. För höstsäsongen minskade försäljningen eftersom det inte fanns någon höstkollektion att visa vid modemässorna.

Skadan uppgick till 500 000 kr för de stulna kläderna. Företaget ådrog sig även en avbrottsskada om 500 000 kr som avser utebliven vinst då försäljningen av kommande kollektioner minskade eftersom provmodeller inte kunnat visas upp. Om larmet hade utlösts hade inga kläder kunnat stjälas. Eftersom larmet inte justerats inom en månad och därför inte haft avsedd funktion så innebär detta en väsentlig riskökning som If, i detta fall, inte hade försäkrat om försäkringstagaren inte uppgett att larmet skulle anpassas. Sammantaget innebär detta att nedsättningen blir 100% vilket medför att ingen ersättning betalas ut i denna skada.