Inbrottsskydd för inhägnat område

Obehöriga äga ej tillträde! Har du inhägnat tomten minskar du risken för inbrott, skadegörelse och brand. Läs om kraven för inhägnat område.

Inhägnat område 

Inhägnad, t.ex. stängsel, vägg, grind, dörr och lås m.m., ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Inhägnad ska därför bestå av stängsel eller vägg och uppfylla följande krav: 

  • Vara totalt 220 cm hög, och de översta 20 cm ska utgöras av minst två rader taggtråd,

  • Inte ha ett större mellanrum mellan stängsel/vägg och markplan än 10 cm och  

  • Förankras i marken på ett godtagbart sätt. 

Exempel på stängsel och väggar som godkänns är: 

  • Flätverksstängsel av 3 mm tjock storlek, med maskstorlek 50 x 50 mm, 

  • Vägg av trä, 25 mm tjock eller

  • Vägg av stålplåt, 1 mm tjock. 

Grind och dörr 

Grind eller dörr ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Dessutom ska det: 

  • Uppfylla samma krav på skydd mot inbrott som föreskrivs för stängsel och vägg, 

  • Vara låst med en [godkänd låsenhet] och, 

  • Ha en spärranordning vid gångjärnen som förhindrar att grinden lyfts av när den är i stängt läge. Dörren bör förses med likvärdigt skydd. 

Nyckelhantering 

Tänk på att nyckel till stålcontainer och säkerhetsskåp inte får förvaras på arbetsområdet, såvida inte nyckel till stålcontainer förvaras i godkänt säkerhetsskåp.