Utan vardagsbrott – inget avbrott i arbetet

Att som småföretagare drabbas av inbrott, stöld eller skadegörelse kan få stora konsekvenser för verksamheten. Det kan både bli dyrt och vara mentalt jobbigt.

– Eventuella ekonomiska förluster är såklart ett stort problem. Men det är dessutom en stor mental påfrestning att utsättas för brott. Det kräver tid och kraft för att åter få ordning på verksamheten, säger Lars Silfverswärd, skadeförebyggande chef på If.

Under första halvåret i år anmäldes nästan 357 000 vardagsbrott i Sverige. För småföretagarna är orosmolnen framför allt inbrott och stölder – brott som på papperet kan uppfattas som små störningar i verksamheten men i realiteten kan leda till väldigt stora bekymmer.

Ett inbrott kan leda till att hela verksamheten ligger nere i flera dagar.

– Om en enmansföretagare blir av med datorn vid ett inbrott kan det leda till att hela verksamheten ligger nere under flera dagar eller att affärskritisk information försvinner för gott, säger Lars Silfverswärd.

Just datorer är företagens mest stöldbegärliga inventarier. De är enkla att snabbt plocka åt sig i ett obevakat ögonblick eller vid ett inbrott. De är också enkla att sälja vidare på svarta marknaden.

– Därför är det viktigt att man gör en säkerhetskopia av ändrad datainformation varje arbetsdag och att kopian förvaras skild från originalet, alltså inte i datorn. Det kanske låter som en självklarhet, men vi vet av erfarenhet att det inte är det, säger Lars Silfverswärd.

Tjuvens vanligaste väg in går genom ett fönster – 48 procent av alla inbrott sker via fönster.

– Bara genom att ha fönster med inbrottsskydd och se till att de är stängda när ingen vistas i rummet skulle många inbrott kunna undvikas, säger Lars Silfverswärd.

If arbetar ständigt med brottsförebyggande arbete, eftersom den bästa skadan givetvis är den som aldrig inträffar. Ett mycket bra – och enkelt – sätt att undvika skadan är att gå en säkerhetsrond i företagets lokaler.

– På ett par minuter kontrollerar du med hjälp av våra checklistor för olika skyddsklasser företagets inbrottsskydd. Checklistorna för skydd mot inbrott visar bland annat hur fönster, dörrar och lås ska vara utformade enligt våra säkerhetsföreskrifter. Du kommer att tacka dig själv för att du tog dig den tiden om du skulle drabbas av ett inbrottsförsök, säger Lars Silfverswärd.

Även om dina lokaler uppfyller de krav vi ställer på inbrottsskyddet kan det vara en bra idé att ytterligare höja företagets säkerhet. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder mot inbrott är väsentligt mindre skadedrabbade än övriga. Visserligen får du betalt för skadan vid ett inbrott, men det är alltid skönt att slippa självrisken och allt det besvär och merarbete som blir följden av ett inbrott.

Ytterligare ett exempel på Ifs brottsförebyggande arbete är SmartDNA, även kallad märkDNA, en osynlig märkmetod som dels avskräcker från inbrott och dels är lätt att spåra. När polisen testade att introducera märkDNA i några villaområden i Stockholmstrakten märktes en tydlig minskning av inbrotten.

– Det här är verkligen ett spännande test och det är glädjande att det är så lätt att köpa och märka sina saker själv. Vi är övertygade om att det kommer förbättra säkerheten och tryggheten markant, säger Lars Silfverswärd.

Lars Silfverswärd
Skadeförebyggande chef på If.