Skyddsklasser mot inbrott

Se till att företagets inbrottsskydd är tillräckligt och överensstämmer med våra säkerhetsföreskrifter.​​​​​​​​ Läs våra checklistor för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd och vill veta vad de olika skyddsklasserna innebär.

Olika nivåer av skyddsklasser

På ett par minuter kontrollerar du med hjälp av våra checklistor för olika skyddsklasser företagets inbrottsskydd. Checklistorna för skydd mot inbrott visar bl.a. hur fönster, dörrar och lås ska vara utformade enligt våra säkerhetsföreskrifter.

Det finns tre olika skyddsklasser, dessa är anpassade till hur stor inbrottsrisken beräknas vara för din typ av företag. Vet du inte vilken skyddsklass som gäller för ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Skyddsklass 1

Till skyddsklass 1 hör företag som löper minst risk att råka ut för ett inbrott och där det vanligtvis inte finns stöldbegärlig egendom som är attraktiva för en inbrottstjuv.

Checklista för skyddsklass 1 (pdf)

Skyddsklass 2

Skyddsklass 2 är för företag som har en större mängd stöldbegärliga föremål och värdesaker än företag med krav på skyddsklass 1 och därför behöver ett utökat inbrottsskydd.

Checklista för skyddsklass 2 (pdf)

Skyddsklass 3

Företag i skyddsklass 3 har egendom som är mycket attraktiv för en inbrottstjuv. Därför krävs ett sammantaget starkt skydd för att undvika inbrott.

Checklista för skyddsklass 3 (pdf)

Skadeexempel

Inbrott i skoaffär utan godkänd låsenhet

På sensommaren gjordes inbrott i en skoaffär. Tjuven slog sönder en glasruta i bakdörren, skyddad med ett invändigt galler, stack in handen genom det grovmaskiga gallret och öppnade dörren med dörrlåsets invändiga vred. Skor för höstsäsongen stals. Det gick inte att köpa in nya skor avsedda för höstsäsongen eftersom dessa var slutsålda hos leverantören.

Ersättning
Bakdörren var inte försedd med en godkänd låsenhet eftersom det fanns ett vred på insidan. Från försäkringen betalades därför ingen ersättning på grund av att säkerhetsföreskriften inte följts.

Stöld ur värdeskåp

En affärsinnehavare hade inbrottsförsäkrat pengar och värdehandlingar för 100.000 kr i ett värdeskåp. Vid ett inbrott i affären hittade tjuven värdeskåpets nyckel som gömts i en blomkruka. Med nyckeln öppnade tjuven skåpet och stal 80.000 kr i kontanter som förvarades där.

Ersättning
Från försäkringen betalades ingen ersättning på grund av att säkerhetsföreskriften om förvaring av värdeskåpets nyckel inte följts. Skadan hade ersatts om skåpet öppnats med våld. 

Inbrottslarm

Inbrottslarm kan förhindra att en inbrottstjuv tar sig in i företagets lokaler. Även inbrottslarm kategoriseras efter olika godkända klasser. Normalt gäller att företag i skyddsklass 3 ska ha inbrottslarm i larmklass 3.

Läs mer om larmklasser 

Osynlig stöldskyddsmärkning

Stöldskydda dina föremål och värdesaker med SmartDNA - en osynlig och spårbar vätska. Varje uppsättning med SmartDNA är helt unik och gör det möjligt för polis och åklagare att binda och fälla brottslingar vid ett inbrott. 

Läs mer om SmartDNA 

Tips på försäkringar

Skydda företaget mot inbrott och andra oförutsedda händelser