Inbrottsskydd butik

Skadeförebyggande åtgärder för att skydda din butik mot inbrott och butiksrån

Så kan du förhindra inbrott i butiken

Det finns några saker som är ett måste för att du ska ha rätt inbrottsskydd i butiken. 

  • För fönster och dörrar behöver du installera ett godkänt mekaniskt inbrottsskydd dvs. godkända lås och galler.
  • Ett godkänt inbrottslarm, gärna med övervakad ledning, behöver installeras
  • Du måste förvara värdefulla saker som kontanter och stöldbegärliga varor i ett värdeskåp eller annat inbrottsklassat skåp.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm avskräcker inbrottstjuven och kan också ge larm för att begränsa skadans omfattning. Ett larm måste vara ett godkänt för larmklass 2 eller 3. För att larmet ska vara godkänt måste det vara utfört av en certifierad larmfirma, att materialen i anläggningen uppfyller kraven och anslutet till en larmcentral som skickar ut en väktare till butiken. Läs mer om vad som gäller för olika larmklasser.

Inbrottsskydd

Rätt inbrottsskydd minskar risken för inbrott och säkerhetsställer att du får ersättning om skadan är framme. Vår erfarenhet är att ett kraftigt fysiskt inbrottsskydd är det effektivaste skyddet mot inbrott. Vilka krav som ställs på ditt inbrottsskydd beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka varor du förvarar i butiken. För vissa varor är det krav att de förvaras i säkerhetsskåp, i så fall är det viktigt att nyckel eller eventuell kod inte förvaras i butiken. Vilken skyddsklass som gäller anges i villkoren på din försäkring.

Skyddsklasser för butiker

Försäkra en butik i köpcentrum eller galleria

Varje butik ska uppfylla de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

  • För butiker i köpcentrum gör vi avsteg från detta vad gäller väggarna mellan butikerna. Vi godkänner bland annat innerväggar av två lager gips. Det man dock bör tänka på är att innerväggarna mot andra hyresgäster/butiksgata måste gå ända upp till taket för att skyddet ska anses tillräckligt.
  • Väggar av glas är också godkänt. I skyddsklass 1 och 2 finns inga särskilda krav på glaset men i skyddsklass 3 ska glaset vara ett säkerhetsglas.

  • Vi godkänner också ett inbrottsklassat rullgaller i klass 2 låst med minst ett lås som tillverkaren tillhandahåller för rullgaller (Detta är inga klassificerade lås utan oftast sätts ett bultlås i en av skenorna) som skydd för kundentrén. Rullgallrets motorlåsning är inte att betrakta som låsning.

Köpcentrum och galleriors omslutningsyta

I de flesta fall uppfyller ett köpcentrum skyddsklass 2, och har ett inbrottslarm i larmklass 2. För hyresgäster med krav på larmklass 2 accepterar vi i de flesta fall att köpcentrets larm är tillräckligt. Larmet omfattar centrets omslutningsytor (skalskydd) med rörelsedetektorer som skyddar i viss utsträckning skyddar butiksgator och ev. torg. Undantag gäller för kläd och sportbutiker om taket är av plåt. De ska då ha rörelsedetektorer för att täcka hela försäkringslokalen. 

Däremot är det upp till hyresgästen att larma den egna lokalen med rörelsedetektorer. En hyresgäst kan ibland också få ansluta sitt inbrottslarm till centrets larm, vilket dock förutsätter att centralapparaten har en kapacitet för en sådan utbyggnad av larmet. Till- och frånslag av inbrottslarmet i hyresgästens lokal styrs dock av hyresgästen själv i en manöverpanel i anslutning till lokalen.

Butiker som inte kan uppfylla våra säkerhetsföreskrifter

Det finns butiker som inte kan uppfylla våra skyddskrav eller företag som bedriver verksamhet i köpcentrum utan att ha en egen butik. Vi rekommenderar att om du har möjlighet låsa in dina varor och inventarier nattetid i en lokal som uppfyller skyddskraven. För företag där detta inte är möjligt så går det att teckna försäkring ändå men inbrottsförsäkringen ersätter då bara inbrott som skett genom köpcentrets omslutningsyta som är låst och larmad.

Påverka priset på försäkringen genom skadeförebyggande åtgärder

Du kan i vissa fall exempelvis installera ett utvändigt påkörningsskydd och komplettera larmet med en dimgenerator. Eftersom att risken för inbrott minskar när du tar till skadeförebyggande åtgärder, har du möjlighet att få ett billigare pris på företagsförsäkring​.

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer