Ansvarsförsäkring

Skydda ditt företag vid tvist och skadestånd. Ansvarsförsäkring gäller för skador som företaget, anställda eller era produkter orsakar.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Vi står bakom ditt företag

Tänk om du råkar ha sönder något hos en kund? Eller om någon skadar sig på företagets saker eller produkter? Ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd för alla företag, eftersom det är svårt att förutse vilka situationer som kan förekomma. Det kan även gälla om du levererar en tjänst eller ger råd som leder till att kunden förlorar pengar. Med vårt ansvarsskydd får du både juridiskt stöd och ersättning för skadestånd.

Vem kan förutse en olycka eller ett misstag?

  • Vi utreder och förhandlar

    Vi för ditt företags talan och du får hjälp av våra jurister.

  • Ersätter skadestånd

    Vi ersätter eventuella skadestånd och rättegångskostnader.

  • Uppfyller branschkraven

    Vi anpassar skyddet efter din verksamhet och uppfyller branschkraven.

Därför behövs ansvarsförsäkring Skydd ingår
Du eller företaget orsakar skada

Ansvarsförsäkringen hjälper till om ditt företag blir skadeståndsskyldigt på grund av skador på personer eller deras saker. Du eller en anställd kanske råkar ha sönder något hos en kund eller en kund skadas på något sätt vid besök hos er på företaget. Olyckor du inte kan förutse.

Era saker eller produkter orsakar skada

Det är viktigt att ha ett skydd om dina saker eller produkter på något sätt orsakar en skada som du kan bli skadeståndsskyldig för. Det gäller alla produkter som ditt företag säljer.

Ditt företag hamnar i rättslig tvist

Rättsskydd innebär att vi betalar kostnader för jurist och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist. Vi utreder, förhandlar och företräder ditt företag. Det gäller både tvistemål och skattemål.


Pris på ansvarsförsäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer högst upp på sidan.

Få anpassad offert

Alltid rätt ansvarsförsäkring för företag

Vår ansvarsförsäkring anpassas efter din verksamhet och ger skydd för alla typer av företag. Vi tar hand om skadeståndskrav. Det innebär att vi utreder, förhandlar och företräder ditt företag, samt ersätter eventuella skadestånd. För bl.a. byggföretag, rådgivande konsulter och vårdgivare erbjuder vi ett utökat ansvarsskydd.

Jobbar du som konsult och eller har en rådgivande roll?

När du jobbar med rådgivning eller hanterar olika projekt hos en kund som konsult så kan det självklart ske misstag man aldrig kunde förutse. Därför har vi ett extraskydd som hjälper med utredning och ersätter eventuella skadeståndskrav om något skulle inträffa. Läs mer om professionsansvar

Stöd för GDPR i vår försäkring

Med vår ansvarsförsäkring har du stöd för GDPR och hur ditt företag hanterar personuppgifter. Du kan få ersättning för skadestånd som riktas mot ditt företag, men inte för böter eller viten som en myndighet utdömer till följd av att företaget inte har följt myndighetens direktiv. Läs mer om GDPR

3 bra saker att veta