Hos oss kan du försäkra både EU-moped (klass I) och vanlig moped (klass II). Försäkringen för de båda klasserna är ganska lika, men trafikreglerna skiljer sig åt.

Du måste ha trafikförsäkring oavsett vilken moped du har. Det är ett lagkrav. Trafikförsäkring gäller för personskador och om du kör på någon eller något. Vill du ha stöldförsäkring väljer du halvförsäkring. Skador på den egna mopeden ersätts om du har helförsäkring. För EU-moped ingår assistans och glasförsäkring i halv- och helförsäkringen.


  • Låg självrisk

    Vår mopedförsäkring har låga självrisker. 0 kr i självrisk på trafikförsäkringen.​​

  • Assistans för EU-moped

    Assistans för förare, passagerare och moped ingår i halv- och helförsäkringen. ​​​

  • Snabb hjälp vid skada

    Anmäl gärna skadan här på webben. Du får besked inom 24 timmar.​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Det är ett grundläggande skydd som vid olycka i trafiken ersätter de skador du orsakat andra och deras egendom. Den ger också ersättning för personskador på mopedens förare och passagerare vid trafik- eller singelolycka. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på din moped.

Stöld

Vid stöld för du ersättning för en motsvarande moped om den inte återfinns inom 30 dagar. Om den hittas får du ersättning för eventuella skador som uppkommit på mopeden. Med stöldförsäkring får du också hjälp med skador som uppstått vid stöldförsök. För att få ersättning vid stöld behöver du följa särskilda säkerhetsföreskrifter.

 
Brand

Försäkringen gäller för skador på mopeden som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion  eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

 
Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist efter t.ex. en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av mopeden hjälper vi dig med advokat- och rättegångskostnader.

 
Assistans/Räddning för EU-moped

Ger ersättning för hemtransport av förare och passagerare vid t.ex. trafikolycka, och transport av mopeden till närmaste verkstad.

 
Glasförsäkring för EU-moped

Ger ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats, exempelvis av stenskott.

 
Vagnskada

Med en vagnskadeförsäkring får du ersättning för skador som uppstått på din moped vid t. ex. trafikolycka, om du kört i diket eller om den utsatts för skadegörelse. Du får också ersättning för skador som kan uppstå vid transport av din moped.

   

Tilläggsförsäkringar

för dig som vill vara på den säkra sidan

Olycksfall

Du kan välja till Förar- och passagerarolycksfall som ger extra ersättning med upp till 600 000 kr till förare och passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer efter en trafikolycka. Ersättningen gäller utöver den ersättning som lämnas från trafikförsäkringen. 


Ersättning lämnas även för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige, i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad. ​​​​​​​Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för mopedförsäkring
Trafikskada

​0 kr
1 000 kr - vid grov vårdslöshet, rattfylleri eller om föraren inte har åldern som krävs

Brand

​1 000 kr

Glasskada

​200 kr + 20 % av kostnaden

Räddning/Assistans

​1 200 kr

Rättsskydd

​25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada

​3 000 kr – grundsjälvrisk

4 000 kr – om mopeden inte var låst med godkänt lås. 

Har mopeden ett av If godkänd elektronisk startspärr eller spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället tillämpas ingen grundsjälvrisk vid stöld av hela mopeden.  

Vagnskada

Du kan välja ​3 000 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Skillnaden mellan EU-moped (klass I) och moped (klass II)

EU-moped – måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Mopeden ska vara tillverkad så att den inte kan köra fortare än 45 km/tim. Du får inte köra med den på cykelbanor eller motortrafikleder.

Moped – behöver inte vara registrerad. Den ska vara tillverkad så att den inte kan köra fortare än 25 km/tim. Du får köra med den på cykelbanor. Har du en äldre moped som är tillverkad för att inte kunna köra fortare än 30 km/tim, räknas den som moped klass II.

S.k. motoriserad cykel (motoreffekt över 250 watt och max 1 000 watt) måste enligt lag trafikförsäkras. Dessa fordon försäkras som moped klass II.​​​​​​

Vem får köra moped klass II?

I oktober 2009 infördes nya körkortsregler för mopeder. Förutom att man måste ha fyllt 15 år krävs ett förarbevis. Har du ett A- eller B- körkort har du rätt att även köra moped. Mer information om finns på Körkortsportalen

Vem får köra EU moped (klass I)?

I oktober 2009 infördes nya körkortsregler för EU-moped. Förutom att man måste ha fyllt 15 år krävs ett körkort. Har du ett A- eller B- körkort har du rätt att även köra EU moped. Mer information om finns på Körkortsportalen

Vad gäller vid stöld?

Mopeder är stöldbegärliga, det räcker inte med att låsa mopeden med styrlåset utan den ska vara låst med ytterligare ett godkänt lås. Godkända säkerhetslås kan du köpa i vår säkerhetbutik.

Är en trimmad moped försäkrad?

Både ja och nej, trafikförsäkringen gäller även om mopeden är trimmad, men däremot gäller inte vagnskadeförsäkringen. Råkar du ut för entrafikolycka riskerar du alltså att inte få någon ersättning för mopeden.

Får jag låna ut min moped?

Ja, men bara om personen har behörighet att köra den. Saknas rätt behörighet kan du bli utan ersättning om mopeden skadas.​​​​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.