1. Utlandsarbete och utlandsstudier (People Abroad)
 

People Abroad, försäkring vid jobb, praktik eller studier utomlands i högst fem år. Gäller i hela världen och du är lika bra försäkrad som hemma!

Att studera eller arbeta utomlands är ofta en spännande och givande upplevelse. Men vad är det egentligen som gäller om du blir sjuk och behöver läkarvård utomlands? Eller får översvämning i din bostad, blir skadeståndsskyldig eller råkar ut för något annat som man brukar vara skyddad för på hemmaplan? People Abroad ger dig ett fullgott försäkringsskydd - lika bra som hemma. Är familjen med på resan kan familjemedlemmarna också försäkras.


  • Gäller i hela världen

  • Familjemedlemmar kan försäkras

  • Lika bra försäkrad som hemma

Det här ingår i försäkringen Innehåll
Läkekostnader

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader för läkar- och sjukhusvård, läkemedel, hjälpmedel samt merkostnader för kost och logi.

Tandvård

Vid ett ett olycksfall betalar försäkringen kostnader för tandvård inklusive den permanenta behandlingen. Även akut tandvård som inte beror på olycksfall ersätts men då endast den tillfälliga behandlingen för att avhjälpa den akuta situationen.

Resekostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen kostnader i samband med vård och behandling.

Hemtransport

Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för hemtransport.

Reseavbrott

Om väsentlig egendomsskada inträffar i hemmet eller på arbetsplatsen på hemorten, eller om nära anhörig hemma blir livshotande sjuk eller dör, betalar försäkringen merkostnader för hemresa.

Ledsagare

Råkar du ut för ett olycksfall eller blir sjuk betalar försäkringen merkostnader för resa, kost och logi för en ledsagare.

Tillkalla nära anhörig

Om du blir kidnappad, eller råkar ut för olycksfall eller sjukdom som behandlande läkare anser som livshotande, betalar försäkringen merkostnader för två anhörigas resa fram och åter inklusive kost och logi.

Kristerapi

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen

Hemförsäkring

Försäkringen gäller för egendom i bostad.

Resgods

Skadas din personliga egendom som du medfört på resan av en plötslig oförutsedd yttre händelse ersätts den av försäkringen. Även ersättning för kvarglömd egendom (inte pengar och värdehandlingar) ersätts av försäkringen.

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Ekonomisk invaliditet vid olycksfall

Om du drabbas av olycksfall som leder till ekonomisk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats..

Dödsfall vid olycksfall

Skulle du drabbas av olycksfall som leder till döden utbetalas ersättning till de efterlevande utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Privat ansvar

Om du i egenskap av privat person blir tilldömd att betala skadestånd för person- eller sakskada betalar försäkringen skadeståndet. Försäkringen gäller dock in för dig egenskap av förare av motorfordon.

Privat rättsskydd

Om du i egenskap av privat person blir indragen i tvist eller rättegång betalar försäkringen rättegång- och ombudskostnader.

Överfall

Blir du blir överfallen och tilldömd skadestånd ersätter försäkringen detta skadestånd om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadeståndet.


People abroad - ersättning

​People Abroad ersätter bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa.


Detaljerad information

People Abroad omfattar det mesta som kan hända utomlands

People Abroad-försäkringen vänder sig till dig som ska arbeta eller studera utomlands högst fem år och ger ett nästan heltäckande och tryggt skydd – även för medföljande familjemedlemmar. Du måste vara anställd eller inskriven på skola samt högst 66 år.

Försäkringen ersätter bl.a. för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa. Du kan även få ersättning om du orsakar en skada privat och blir skyldig att betala skadestånd.

People Abrod gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder resor till .

Hälsodeklaration

Innan försäkringen börjar gälla måste vi veta den försäkrades hälsostatus. Även om du inte är fullt frisk kan vi ofta erbjuda en försäkringslösning med vissa förbehåll.

Larmtjänst öppen dygnet runt

If Assistance är vår egen larmcentral som alltid står till tjänst om något händer. De talar ett 30-tal språk, har egna läkare och har ett nätverk med 10 000-tals vårdgivare runt om i världen.

Vill du veta mer?

Utförligare information om People Abroad finns i produktbladet nedan. Du är givetvis alltid välkommen att ringa din försäkringsrådgivare eller vårt servicecenter på telefon 0771-56 00 00.​

Fråga experten
Linda Apelqvist
produktspecialist

Särskilda regler för Australien

Australien - särskilda regler

Australien har infört nya försäkringsregler för studerande. För att få visum för studier i Australien godkänns i fortsättningen endast CSN-försäkring och Kammarkollegiets försäkring. People Abroad får därför inte längre användas vid studier i Australien.
Mer information - Australian Govermment/Overseas Cover

Vid förnyelse av visum

För att nytt visum ska godkännas måste CSN-försäkring eller Kammarkollegiets försäkring tecknas.

Arbete eller Working Holiday

De nya reglerna gäller endast för studerande, och inte för den som ansöker om annan typ av visum, som t.ex. visum för arbete eller Working Holiday-visum. För dessa gäller samma regler som tidigare, dvs. det går bra att teckna People Abroad.

Villkor, broschyr samt ansökan och hälsoförklaring

  1. Utlandsarbete och utlandsstudier (People Abroad)