Anmäl stulna bildäck

Det är ganska vanligt att däck blir stulna på våren och hösten när det är vanligt att många skiftar mellan sommar- och vinterdäck.

Anmäl skada

Så ersätts stulna däck

Har du drabbats av att däcken stulits kan du få ersättning om du har minst halvförsäkring på bilen. Försäkringen gäller både för däcken som sitter på bilen och för vinter- respektive sommardäck som ligger förvarade i låst förråd eller garage.

Tänk på att omonterade däck ska förvaras inlåsta i ett utrymme som endast du har tillgång till för att du ska få full ersättning. Om du förvarar dina däck på däckhotell är det viktigt att du blir garanterad att däckhotellet tar ansvar för däcken och kompenserar dig i fall de blir stulna.

Du får ersättning för nya motsvarande däck och du står själv för den kostnad som motsvarar ålder, användning och självrisken.