Parkeringsskada

Börja alltid med att göra en skadeanmälan till oss om du har fått en parkeringsskada.

Anmäl skada

Så gör du en skadeanmälan

 • Om du har din försäkring hos oss gör du skadeanmälan direkt till oss.
 • Om du har en ny bil med gällande vagnskadegaranti kontaktar du det bolag som har hand om garantierna för ditt bilmärke.

Så ersätts parkeringsskador

Om ditt fordon stått parkerat och skadats av ett annat okänt fordon är det en parkeringsskada. Du kan få ersättning av oss om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti och du betalar då din självrisk.

I vissa fall kan du även få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen, TFF, även om du enbart har trafik- eller halvförsäkring. TFF har särskilda krav och riktlinjer och för att kunna få ersättning måste dessa uppfyllas. När du anmäler skadan till oss hjälper vi dig att ta reda på om du uppfyller kraven och kan få ersättning.

Detta räknas inte som parkeringsskada

Det finns många skador som kan inträffa i samband med parkering utan att vara en parkeringsskada, till exempel:

 • Kollision mellan två bilar eller annat fordon på en parkeringsplats.
 • Kollision med stolpe eller annat föremål på parkeringsplats i samband med parkering.
 • Repor i lacken som orsakats av till exempel kundvagnar, cyklar eller skadegörelse.
 • Skador på parkerade fordon som skett utanför Sverige.

Hos Trafikförsäkringsföreningen kan du läsa mer om riktlinjerna vid parkeringsskador.

 • man håller i mobil

  Polisanmälan vid parkeringsskada

  Parkeringsskador ska polisanmälas. Du kan göra det direkt på polisens hemsida.

  Gör en polisanmälan
 • man fotograferar skada på bil

  Har du krockat?

  Gör en skadeanmälan här om du till exempel kört i diket eller krockat med någon eller något.

  Anmäl kollision
 • uppgiven man

  Vid skadegörelse

  Om någon har gjort skador på ditt fordon avsiktligt räknas det som skadegörelse. 

  Anmäl skadegörelse