Parkeringsskada

Med parkeringsskada menas att din parkerade bil har blivit påkörd av ett annat motordrivet fordon som åkt från platsen utan att ha gett sig tillkänna. ​

– MRF 2019 – Bästa bolag enligt verkstäderna

Detta gäller när en parkerad bil blir påkörd 

Precis som vid andra kollisioner med okända fordon är det Trafikförsäkringsföreningen som betalar för skadorna på din bil, men själva skadehanteringen sköts av försäkringsbolagen. Om din bil är försäkrad hos oss anmäler du skadan direkt till oss. Om din bil är ny och har gällande vagnskadegaranti kontaktar du det bolag som har hand om garantierna för ditt bilmärke.

Regler för parkeringsskador

Det är reglerna i Trafikskadelagen som avgör om skadorna på bilen räknas som en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:

  • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som kört på din bil.
  • Du ska beskriva var bilen stod parkerad, tidpunkten och hur den var parkerad. (Exempel: i en ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant etc.)
  • Du behöver ett vittne som såg att din bil blev påkörd av ett annat fordon, alternativt ett vittne som kan intyga att bilen var oskadd när du parkerade eller att det finns glassplitter eller bildelar på platsen som visar att din bil skadats på platsen.
  • Du måste polisanmäla händelsen genom att ringa 114 14.

Självrisken vid parkeringsskada

Om skadan på bilen räknas som parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationskostnaden och du betalar en självrisk som är 5 % av årets prisbasbelopp. 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. Om Trafikförsäkringsföreningen inte godkänner skadorna på din bil som parkeringsskador, eller om du fått andra skador när bilen var parkerad betalar du den självrisk som gäller för din helförsäkring eller vagnskadegaranti.

Detta räknas inte som parkeringsskada

  • Kollision mellan två bilar eller annat fordon på en parkeringsplats är inte en parkeringsskada.
  • Repor i lacken som orsakats av kundvagnar, cyklar eller skadegörelse räknas inte som parkeringsskada. Sådana skador kan du få ersättning för genom helförsäkringen eller vagnskadegarantin.

Kontaktinformation

Parkeringsskador ska polisanmälas. Om en utländsk eller oförsäkrad bil är inblandad – kontakta Trafikförsäkringsföreningen.

Polisanmälan
Kontakta Trafikförsäkringsföreningen

Behov av bärgning?

Ring oss så hjälper vi dig. 

Inom Sverige: 0771-655 655
Från utlandet: +46 8 625 44 59

Reparation/byte av glasruta

Om du behöver hjälp med reparation eller byte av glasruta, och har din bil minst halvförsäkrad, ring oss på telefon 08-792 71 07 så hjälper vi dig.