Parkeringsskada

Detta gäller om bilen blivit påkörd på parkeringen.
Med parkeringsskada menas att din parkerade bil har blivit påkörd av ett annat motordrivet fordon som åkt från platsen utan att ha gett sig tillkänna. ​

Precis som vid andra kollisioner med okända fordon är det Trafikförsäkringsföreningen som betalar för skadorna på din bil, men själva skadehanteringen sköts av försäkringsbolagen. Om din bil är försäkrad hos oss anmäler du skadan direkt till oss. Om din bil är ny och har gällande vagnskadegaranti kontaktar du det försäkringsbolag som har hand om garantierna för det bilmärke du har.

Kollision mellan två bilar eller annat fordon på en parkeringsplats är inte en parkeringsskada. Inte heller repor i lacken som orsakats av kundvagnar, cyklar eller att någon orsakat bucklor i lacken med sin bildörr räknas som parkeringsskada. Sådana skador kan du få ersättning för genom helförsäkringen eller vagnskadegarantin.

Vilkar regler gäller för parkeringsskador?

Det är reglerna i Trafikskadelagen som avgör om skadorna på bilen räknas som en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:

  • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som kört på din bil.
  • Du ska beskriva var bilen stod parkerad, tidpunkten och hur den var parkerad. (Exempel: i en ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant etc.)
  • Du behöver ett vittne som såg att din bil blev påkörd av ett annat fordon, alternativt ett vittne som kan intyga att bilen var oskadd när du parkerade eller att det finns glassplitter eller bildelar på platsen som visar att din bil skadats på platsen.
  • Du måste polisanmäla händelsen genom att ringa 114 14.

Självrisken vid parkeringsskada

Om skadan på bilen räknas som parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationskostnaden och du betalar en självrisk som är 5 % av årets prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. Om Trafikförsäkringsföreningen inte godkänner skadorna på din bil som parkeringsskador, eller om du fått andra skador när bilen var parkerad betalar du den självrisk som gäller för din helförsäkring eller vagnskadegaranti.

Kontaktinformation

Parkeringsskador ska polisanmälas. Om en utländsk eller oförsäkrad bil är inblandad – kontakta Trafikförsäkringsföreningen.

Polisanmälan
Kontakta Trafikförsäkringsföreningen

Anmäl skada på bilen

Här kan du anmäla skador på bilen. Vi kontaktar dig så snart vi kan.