För dig som har sjukvårdsförsäkring

Coronaviruset

- Ifs Vårdplanering följer i första hand Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Vi önskar att vara ett stöd till kunder och samhället i denna svåra tid

På grund av den snabba spridningen av Covid i samhället väljer vissa privata vårdgivare att inte erbjuda planerad vård förrän smittspridningen minskat. Detta beslut grundar sig på att alla ingrepp medför en risk för komplikationer och att patienten i vissa fall behöver vård på de större regionala sjukhusen. Denna risk anses vara onödig att ta för icke-akut vård i dagens läge. Detta innebär att sjukvårdsförsäkringen inte har möjlighet att erbjuda vård i samma utsträckning som normalt.

Är du i behov av vård kommer vår vårdplanering diskutera det bästa alternativet för dig beroende på flera faktorer så som din hälsostatus, var i landet du bor och vilken typ av vård du behöver.

Vårdplaneringen kommer att prioritera sjukvårdsrådgivning inklusive medicinska bedömningar samt bokning av vård. Vi kommer prioritera utifrån principen att sjukast går först.

Vi är väldigt angelägna om att erbjuda högkvalitativ vård på ett tryggt sätt och hoppas därför på din förståelse.

Vad innebär detta för mig som har en sjukvårdsförsäkring hos If?

Generellt kan vi inte hjälpa till om du är akut sjuk oavsett om du har en kraftig infektion eller en akut hjärtinfarkt. Då behöver du snabbare vård än vad vi kan erbjuda och ska ta kontakt med 1177 alternativt 112 om det är akut.

Har du tex ont i ett knä kommer vi tillsammans med dig lägga upp en lämplig vårdplan utifrån de förutsättningar som råder. Tveka inte att höra av dig till oss.

Den privata vården kan ta tester för Covid-19, detta täcks dock inte av sjukvårdsförsäkringen.

Vi på Ifs vårdplanering finns här för att svara på dina frågor, varmt välkommen att höra av dig!